Linkovi

Nova glavobolja za Belu kuæu - 2004-04-21


Èlanovi Kongresa ispituju tvrdnju autora knjige ”Plan za napad”, Boba Vudvorda, da je administracija predsednika Buša koristila sredstva namenjena za rat protiv terorizma za pripreme za rat u Iraku, pre nego što je Kongres odobrio invaziju Iraka. Bela kuæa i Pentagon demantovali su da su ta sredstva bila korišæena specifièno za Irak bez znanja Kongresa. Detaljnije u izveštaju dopisnika Glasa Amerike sa Kapitol Hila Dana Robertsona.

Urednik “Vašington Posta”, Bob Vudvord, tvrdi u svojoj knjizi da su neka sredstva koje je Kongres odredio za operacije u Avganistanu i potrebe borbe protiv terorizma, korišæena od strane Pentagona za pripremu invazije Iraka. Èlanovi Predstavnièkog doma nastoje da doznaju više detalja o tome. Vodeæi demokrata u finansijskom odboru Predstavnièkog doma, kongresmen Dejvid Obi, želi da se sprovede ”potpuna , detaljna i neposredna istraga.” Obi je bio glavni kritièar administracije tokom debate o dva “dodatna” zakona o odobrenju sredstava, koje je administracija zahtevala posle poèetka rata u Iraku. Obi je rekao se prema rezoluciji o iraèkom ratu, usvojenoj u oktobru 2002. godine, podrazumevalo da æe administracija u potpunosti obaveštavati Kongres o svojim akcijama. Slièan stav izneli su i drugi demokratski èanovi Predstavnièkog doma, poput Džima MekDermota.

“Umesto da otvoreno kaže Kongresu i amerièkom narodu da želi da svrgne sa vlasti Sadama Huseina, predsednik je tajno preusmerio 700 miliona dolara namenjenih za rat u Avganistanu da bi pripremio invaziju Iraka, a da o tome nije obavestio Kongres. 700 miliona dolara je bilo namenjeno za hvatanje Osame Bin Laden u ime žrtava teroristièkih napada, 11. septembra 2001 godine, i u ime Amerike. ”

Republikanci kažu da tvrdnje iznete u knjizi Vudvorda “nisu potkrepljene specifiènim podacima”, ukazujuæi da niko ne bi trebalo da donosi bilo kakve zakljuèke dok se ne provere izdaci pre stupanja u rat sa Irakom. Senatski odbor za finansijska pitanja takodje vodi istragu o tvrdnjama iznetim u toj knjizi. Bela kuæa demantuje da nije u potpunosti obavestila Kongres o naèinu na koji su sredstva potrošena pre rata. Predstavnik Bele kuæe Skot MekKlelan je rekao da se zakonom o vanrednim sredstvima koje je Kongres odobrio, nakon 11-tog septembra, pružilo “široko diskreciono pravo” za njihovu upotrebu. Pentagon je saopštio da je oko 178 miliona dolara potrošeno pre nego što je Kongres velikom veæinom glasova odobrio iraèku rezoluciju i da ta sredstava nisu bila specifièno namenjena za ratne pripreme. Od kako je izdata ta knjiga, Vudvord je rekao u intervjuima da je Kongres držan “u potpunom mraku” o izdacima pre rata, u vezi sa nizom vojnih projekata, ukljuèujuæi unapredjenje objekata u Kuvajtu, radi podrške gomilanju amerièkih vojnih snaga.

XS
SM
MD
LG