Linkovi

Postignut dogovor sa lokalnim liderima u Faludži - 2004-04-19


Marinci drže Faludžu pod opsadom veæ dve nedelje, vodeæi pri tom neke od najžešæih borbi tokom protekle godine, kako bi uspostavili red u gradu gde su èetiri amerièka civila ubijena u zasedi prošlog meseca. General Kimit je saopštio da je sa lokalnim liderima u Faludži postignut sporazum prema kojem æe marinci obustaviti vatru ukoliko ekstremisti polože oružje.

»Pokušavamo da putem pregovora okonèamno situaciju u Faludži i izgleda da smo uspeli da se saglasimo o politièkom rešenju krize.»

Predsednik Buš je, u medjuvremenu, u Vašingtonu izrazio žaljenje zbog odluke novog španskog premijera Hosea Luisa Sapatera da povuèe svih 1300 španskih vojnika iz Iraka. Predsednik Buš je to izjavio dan nakon što je amerièki administrator u Iraku, Pol Bremer, rekao da æe amerièke snage biti potrebne radi obezbedjenja reda u Iraku i posle predaje vlasti iraèkoj vladi 30. juna ove godine.

»Dogadjaji protekle dve nedelje pokazuju da se Irak i dalje suoèava sa pretnjama i da mu je potrebna pomoæ spolja da bi odgovorio na te pretnje. Jasno je da iraèke snage neæe moæi same da se suoèe sa tim pretnjama ni posle 30. juna kada iraèka vlada preuzme vlast. »

Medjutim, uticajni šiitski sveštenik i èlan Iraèkog vladajuæeg saveta, Abdel Aziz al-Hakim, nije se složio sa Bremerovim mišljenjem.

Al-Hakim je rekao da Iraèanima nisu potrebne španske ni trupe bilo koje druge zemlje da bi obavili posao koji sam mogu da obave. Medjutim, amerièki vojni funkcioneri kažu da je su sukobima u protekle dve nedelje u mnogim sluèajevima pripadnici iraèke policijke odbili da se suprotstave pobunjenicima ili su im se pridružili.

XS
SM
MD
LG