Linkovi

Nauènici u Kaliforniji smatraju da bi SAD mogao da pogodi snažan zemljotres - 2004-04-19


Tim sa kalifornijskog univerziteta saopštio je da, na osnovu praæenja manjih potresa i seizmièkih aktivnosti može da predvidi razorne zemljotrese. Na èelu tima je ruski nauènik Vladimir Keilis-Borok, koji je ukazao da njegova grupa testira model predviðanja zemljotresa, koji procene radi na period od nekoliko meseci, za razliku od dosadašnjih koji su to radili u rasponima od više godina. Kratkoroèna seizmièka predviðanja su od velikog znaèaja za oblasti poput južne Kalifornije, koju, odmah ispod površine zemlje, preseca na stotine raselina. Kretanje tla duž tih raselina izazivalo je razorne zemljotrese u toj oblasti. Voða projekta, Vladimir Borok, na pitanje koliko veruje svojim predviðanjima, odgovara:

«Zbog nedovoljnog broja testova, rekao bih samo 50%.»

Tim sa univerziteta u Los Anðelesu ukazuje da je sa uspehom isprobao svoju teoriju. Njima se pripisuju uspešne prognoze prošlogodišnjeg potresa koji je pogodio japansko ostrvo Hokaido, kao i zemljotresa koji je u decembru uzdrmao južnu Kaliforniju. Ipak, Vladimir Borok ukazuje da su napravljene samo dve kratkoroène prognoze i dodaje:

«Iz tog razloga je jako rano da se kaže da je naš metoda ispravan.»

Seizmolozi koji rade za vladu države Kalifornija, pružili su jednu dozu podrške tom metodu predviðanja. Neki od uèesnika konvencije bili su optimistièni, ali su ukazali da teoriju treba potvrditi na duži vremenski rok. Jedan od prisutnih nauènika je ponudio nove dokaze prema kojima raselina Sent Andreas ulazi u novi period aktivnosti, što može da znaèi da predstoje novi zemljotresi. Ti podaci bi, kako neki od seizmologa veruju, mogli da predstavljaju dalju potvrdu teoriji tima sa kalifornijskog univerziteta u Los Anðelesu.

XS
SM
MD
LG