Linkovi

Trodimenzionalni pretraživaèi interneta - 2004-04-19


Da biste pronašli nešto na internetu morate da koristite neki od pretraživaèa. Kada u prozorèe upišete neku reè, naziv ili reèenicu, softver brzinom skoro nezamislivom za ljudski um, pretraži na stotine miliona internet stranica po serverima širom sveta i ispiše vam sve adrese na kojima se ta reè, naziv ili reèenica pojavljuje. Ali pretraživaèi interneta, ma kako brzi bili, imaju jedno ogranièenje. Oslanjaju se samo na reèi. To znaèi da u sluèaju da ne znate reè koja oznaèava neki fizièki oblik morate da tragate zaobilaznim putevima, na šta može da se potroši dosta dragocenog vremena. Grupi istraživaèa sa univerziteta Prinston palo je na pamet da pokušaju da razviju internet pretraživaè koji bi se oslanjao na crteže. Na primer, potrebno vam je da nadjete deo za neku mašinu za koji ne znate kako se naziva na vašem ili tudjim jezicima, ali znate kako izgleda. Umesto da u prozorèe upisujete naziv tog dela vi nacrtate skicu obika traženog dela i pretraživaè æe vam izlistati sve adrese na kojima može da se nadje slièan oblik. Za preciznije pretraživanje ovaj softver ima èak tri prozorèeta u koje možete da ucrtate oblik traženog predmeta iz tri razlièita ugla. Softver vam nudi i moguænost sužavanja pretrage ogranièavanjem na nekoliko nauènih oblasti. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG