Linkovi

Film  «KILL BILL VOL . 2 - 2004-04-18


U prvom delu filma pod nazivom VOLUME ONE Uma Turman tumaèi ulogu ubice koji pokušava da prestane da se bavi tim poslom. Ali, u trenutku dok se priprema za svoje venèanje i poèetak novog života, njene bivše kolege iz zloslutnog Odreda zmija, kreæu u napad, ubijaju sve na svadbi, misleæi da je meðu žrtvama i –nevesta. Ona medjutim preživljava i zaklinje se da æe se osvetiti, naroèito vodji, inaèe svom bivšem ljubavniku, zagonetnom Bilu.

U drugom delu pod nazivom KILL BILL VOLUME TWO , akcenat je stavljen na odnos izmedju Bila i neveste, i ne sadrži scene brutalnih ubistava i tuèa, dajuæi Umi Turman šansu da odglumi neke scene, obièno na filmskom platnu rezervisane za muškarce. «Ne želim da budem u situaciji da zbog toga što sam žena, mora da mi bude još gore. To je veoma muška uloga. Inaèe, to je prièa o osveti. Tako da ona, kao neko ko je bio zlostavljan - a ona je bivši profesionalni ubica i neko ko se grèevito bori za svoj povratak iz mrtvih - na kraju hoæe da se osveti. To je veoma poznata prièa», objašnjava protagonistkinja glavne ženske uloge.

KILL BILL VOLUME TWO ponovo je doveo zvezdu 1970-ih pod svetlosti reflektora. Dejvid Karadin glumio je u televizijskoj seriji «Kung Fu» koja je približila azijske borilaèke veštine mnogim Amerikancima. On se pojavljuje kao glavni lik i potencijalna žrtva osvete. Karadin kaže da je zadovoljan što su scene borbe u kojima on uèestvuje snimljene vrlo realistièki, a ne kao što je to uèinjeno u «Èarlijevim anðelima».

«Taj film baš kao i MATRIX su izmišljotine, tako da znamo da ništa nije stvarno i da niko ništa ne radi. CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON je mitologija. Tu se bore, ali ne kao u ovom filmu u kojem su ljudi baš tu na ulici. Ja znam da Kventinov svet nije svet u kojem mi živimo. Nije vas briga što je samurajev maè na avionu, ali je to još uvek o realnim ljudima… tako nekako», objašnjava Karadin.

Pisac i reditelj Tarantino rekao je da je èuo kritike na raèun prvog dela filma, da je onemoguæio razvoj karaktera i dijaloga, pa je u drugom delu dao karakterima moguænost da kažu mnogo toga. On takodje smatra da je veoma važno dati glumcima slobodu da improvizuju u okviru scenarija. «Zaista verujem u to. To nije improvizacija, to je inspiracija. Deo rediteljskog posla je da vidi taj trenutak, vidi dobre stvari na sceni ili na lokaciji… To je ono zbog èega prolazite kroz proces snimanja. Ja ne verujem u Hièkokov naèin da se najpre sve isplanira i onda snimi. Želim da budem inspirisan. Želim da uhvatim jednu vrstu života», objašnjava Tarantino.

U filmu KILL BILL VOLUME TWO igraju i Deril Hana, Majkl Madsen i kineska Kung FU zvezda Gordon Liu.

XS
SM
MD
LG