Linkovi

Sloboda veroispovesti u Iranu - 2004-04-17


Islam, a naroèito “džafari šizma”, prema iranskom Ustavu je zvanièna vera u toj zemlji. Iran priznaje i druge oblike islama, kao i vere hrišæana, Jevreja i zoroastrijanaca. Vernici tih priznatih manjinskih veroispovesti mogu da budu žrtve zlostavljanja i zastrašivanja. Medjutim, èlanovi nepriznatih manjinskih veroispovesti, posebno bahajci, predmet su raznih zvanièno sankcionsanih diskriminacija u zapošljavanju, obrazovanju i rešavanju stambenog pitanja. Bahajska vera zahteva da njeni sledbenici budu pokorni vlastima i izbegavaju politièke i subverzivne aktivnosti i nasilje. Ipak, Iranska vlada definiše bahajsku veru kao politièku sektu, koja - kako se tvrdi - ima kontrarevolucionarne ciljeve. Bahajci su meta iranskih vlasti koja ih sistematski zlostavlja još od 1979. Prema bahajskoj Nacionalnoj duhovnoj skupštini u SAD, od 1979. je u Iranu ubijeno više od 200 pripadnika te vere. Iran i dalje drži u zatvoru jedan broj bahajaca koji su nasumièno pohapšeni, a nekima preti èak i smrtna kazna. Vlada vodi sasvim odreðenu politiku zlostavljanja bahajaca, a uskraæena su im i gradjanska prava. Vladinim zvaniènicima se odreðenim propisima nalaže da bahajcima ogranièe obrazovanje - izbacivanjem sa javnih i privatnih univerziteta. SAD su svrstale Iran meðu države koje izazivaju “odreðenu zabrinutost”, zbog toga što svoje državljanje lišava verskih sloboda. Na tom spisku su i Kina, Burma, Severna Koreja i Sudan. Predsednik Džordž Buš je izjavio da je podržavanje verskih sloboda - i ljudskih prava - kamen temeljac amerièke inostrane politike.

“Politika amerièke vlade je da se bezrezervno zalaže za ljudsko dostojanstvo, vladavinu zakona, ogranièenje državne moæi, slobodu govora, slobodu veroispovesti, jednaka prava, poštovanje žena, versku i etnièku trpeljivost i zaštitu privatne svojine.”

Prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, “svaki pojedinac ima pravo - privatno ili javno - da ispoljava svoju veroispovest”. Narodu Irana - ništa manje nbego drugim narodima širom sveta - treba omoguciti da slobodno upražnjava svoju veru.

XS
SM
MD
LG