Linkovi

Osloboðena dva japanska civila - 2004-04-17


Dvojica preostalih japanskih talaca, koji su bili kidnapovani u Iraku, osloboðeni su danas u Bagdadu, potvrdila je japanska vlada.Dva japanska civila, koji su bili kidnapovani u sredu, danas su predati japanskom diplomati u jednoj džamiji u Bagdadu. Predaju su izvršili predstavnici Verske zajednice sunitskih muslimana, dok su dvojica osloboðena taoca prebaèena u japansku ambasadu. Japanski diplomata predao je èlanovima muslimanske verske zajednice pismo u kojem ministarka inostranih poslova, Joriko Kavaguèi zahvaljuje na pomoæi koju su sveštenici pružili u oslobaðanju ukupno petoro japanskih talaca u Iraku. Po reèima jednog od osloboðenih talaca, novinara Džumpei Jasude otmièari su ih bili optužili da su amerièki špijuni, ali da se prema njima dobro postupalo i da im životi nisu bili ugroženi:

“Danas smo osloboðeni. I veoma smo sreæni zbog toga. I zahvalni smo svima”, rekao je japanski novinar.

Pored Jasude osloboðen je i humanitarni radnik Nobutaka Vatanabe koji je preneo zahtev otmièara da japanska vlada povuèe svoje trupe iz Iraka i da pažnju usredredi na èinjenicu da pripadnici amerièke koalicije ubijaju Iraèane:

“Amerièke trupe su u napadu na Faludžu ubile veliki broj ljudi. Puno je Iraèana ubijeno do sada i to je problem”, rekao je Vatranabe .

On je takoðe naveo da su pobunjenici upozorili Japance da ne dolaze u Irak i da su se zarekli da æe nastaviti da se bore protiv Amerikanaca i Britanaca, koje smatraju neprijateljima.

XS
SM
MD
LG