Linkovi

Neophodna veæa saradnja u borbi protiv meðunarodnog terorizma - 2004-04-17


Potpredsednik Vlade Poljske, Jozef Oleksi, obraæajuæi se prisutnima na poljskom jeziku, ukazao je da Evropa ne poklanja dovoljnu pažnju opasnosti od terorizma.

“Važno je da se svi probudimo i poènemo da oseæamo odgovornost za zaštitu od terorizma. Evropu u prošlosti terorizam uistinu nije brinuo, ali se to izmenilo”, rekao je Oleksi, koji je predstavljao Poljsku na antiteroristièkom skupu koji je okupio ministre i najviše zvaniènike desetine evropskih država, meðu kojima su Francuska, Italija, Nemaèka, Britanija, Poljska, Španija, Poljska, Slovenija, Slovaèka, Èeška i Maðarska. Oleksi je rekao da su se ministri dogovorili da razmenjuju podatke o osobama osumnjièenim za terorizam i pojaèaju nove spoljne granice Evrope posle 1. iduæeg meseca, kada Evropska unija prima u èlanstvo deset novih država.

Italijanski ministar unutrašnjih poslova, Ðuzepe Pizanu, rekao je novinarima da udruživanje nacionalnih kapaciteta ima suštinski znaèaj u borbi protiv meðunarodnog terorizma. “Svi shvatamo da se opasnost od terorizma tièe svih evropskih država i znamo da je ta opasnost veoma neposredna i da može da se ispolji na osnovu potpuno samostalnih odluka takozvanih uspavanih æelija, koje veæ dejstvuju na evropskoj teritoriji”, rekao je Ðuzepe Pizanu.

Uzvraæajuæi na ponudu primirja koju je evropskim državama navodno uputio voða “Al kaide” Osama bin Laden, italijanski ministar unutrašnjih poslova je naglasio da zapadne demokratije nikada neæe pregovarati sa teroristima. Pizanu je dodao da je navodna ponuda u stvari “cinièna zavera” da bi se Zapad podelio. Ministri su se takoðe saglasili da bi meðunarodne policijske institucije, kao što je Evropol, trebalo ojaèati i dati im veæa ovlašæenja za borbu protiv ilegalnog useljavanja.

XS
SM
MD
LG