Linkovi

Džems O Brajen o Kosovu - 2004-04-16


Džems O Brajen, èlan konsultantske firme “Olbrajt grup” i bivši specijalni izaslanik za Balkan boravio je ovih dana u Prištini. U razgovoru za naš program, O Brajen je izneo svoju ocenu situacije na Kosovu, ali se prvo osvrnuo na nedavnu odluku amerièke administracije da Srbiji uskrati sertifikaciju i na insistiranje Vašingtona i meðunarodne zajednice da Ratko Mladiæ bude predat Haškom tribunalu:

“Više bih voleo da se to pitanje posmatra u širem kontekst. Jer, pitanje nije svedeno na samo jednog èoveka nasuprot celoj zemlji. U pitanju je napuštanje nasleða socijalizma, na naèin i tempom koji æe Srbija sama da odredi, i ulazak u period prave tranzicije. Napuštanje perioda u kojem je Miloševiæ vladao u iskljuèivo liènom interesu, i nalaženja puta da se prevazidje to nasleðe. To se može postiæi na više naèina, putem sprovoðenja efikasnih ekonomskih reformi, otvaranjem otvorenog dijaloga o tom nasleðu, politièkim reformama. No, jasno je da postoje jake snage koje su se obogatile u vreme Miloševiæa i sada po svaku cenu nastoje da zadrže svoje pozicije. Smatram da dijalog izmeðu Beograda i Brisela i Beograda i Vašingtona treba da bude usredsreðen na upravo ta pitanja, a ne iskljuèivo na pitanje saradnje sa Hagom. Naravno da Mladiæ mora da bude predat Hagu. To je važno zbog žrtava Srebrenice i Mladiæeve odgovornosti u ratu u Bosni. To je važno pitanje i za narod Srbije, ali Hag ne bi smeo da postane jedina kopèa u dijalogu meðunarodne zajednice sa Beogradom. Ne bi smeo da postane simbol odnosa sa Srbijom. Mislim da je podjednako važno pokretati razgovor o snagama koje sputavaju reforme u Srbiji.

Upravo ste se vratili sa Kosova, kakve utiske nosite ?

“Prvo što je na mene ostavilo utisak je da je nasilje u martu mesecu bilo užasno i da se pitanje nasilja mora rešavati. Mora se rešavati sistematski, ali i na individualnom planu, svaki Albanac mora da brine o tome. Takoðe sam video veliki broj ljudi koje je sramota, koji su šokirani i pomalo uplašeni od toga šta se desilo. Mislim da je neophodno da se ovaj trenutak iskoristi za uspostavljanje novog dogovora sa Srbima na Kosovu. Ti su dogaðaji takoðe bili alarmni signal za meðunarodnu zajednicu. Misija koja je sprovoðena poslednjih nekoliko godina nije bila uspešna. Meðutim, verujem da se u sledeæih godinu dana može postiæi nekoliko stvari. Prvo, mislim da je neophodno da za bezbednost Srba odgovornost od sada polažu Albanci. To takoðe podrazumeva da Albanci preuzmu i veæa bezbednosna ovlašæenja. Meðunarodna zajednica 17. i 18. marta nije obavila svoj zadatak KAFOR je pojaèao svoje prisustvo, ali i dalje ne poseduje dovoljno informacija niti ima dovoljno dobre odnose sa lokalnim stanovništvom. Možda ovo zvuèi naivno, ali mislim da moramo Albancima da kažemo - sada ste vi odgovorni za zaštitu Srba i mi æemo vas budno pratiti. To je jedini naèin na koji se može ustanoviti da li Srbi i Albanci mogu uopšte da žive zajedno. Najvažnije je da se svim žiteljima Kosova otvori nada da život može da bude bolji i da æe stvari da se poprave. Mislim da je šef UNMIK-a Hari Holkeri napravio veæ prvi korak kada je rekao da je potrebno uspostaviti sasvim novo partnerstvo sa svim stranama na Kosovu, da lokalnim organima treba prepustiti veæu nadležnost ali i pozivati ih na veæu odgovornost. I takoðe treba obezbediti ekonomske podstreke. Dodao bih još da je neophodno rešavati problem široko rasprostranjene korupcije, u koju je upletena politika, èak sa inostranim uèešæem, a koja guši ekonomsku inicijativu.

“Plan je ambiciozan, ali da li je i ostvariv?”

“Moraæemo da prihvatimo da su neki problemi posledica nedefinisanog statusa Kosova. Meðutim, ništa nije nemoguæe. Za svaki konkretan problem postoji i praktièno rešenje. Uzmimo pitanje privatizacije. Oèigledno je potrebno prihvatiti princip isplate nadoknade za vlasništvo. No, istovremeno je potpuno neprihvatljivo da se privatizacija na Kosovu koèi zbog zahteva da se prvo reše sva sporna pitanja oko vlasništva. Prepreke su uglavnom politièkog karaktera, odnosno najèešæe vezane za pojedine politièare koji na pitanju Kosova žele da postižu politièke poene. Moja poruka da ne dozvolimo da takvi politièari kvare život i Srba i Albanaca. Hteo bih takoðe da istaknem da je za Srbe na Kosovu i one u Srbiji, od kljuène vaènosti da vide da li Kosovo može da se normalno razvija i dalje napreduje.

XS
SM
MD
LG