Linkovi

Demokratska stremljenja Hong Konga - 2004-04-14


11 aprila, hiljade gradjana su prodefilovale ulicama Hong Konga da bi pokazale svoju podršku demokratiji. Pored mnogih drugih u Hong Kongu, demonstranti favorizuju direktne izbore za izbor administratora Hong Konga i èlanova Zakonodavnog saveta. Sjedinjene Države, kaže zamenik portparola Stejt Departmenta, Adam Ereli, podržavaju "izražene težnje" naroda Hong Konga ka demokratiji:

"Mi podržavamo izbornu reformu i pravo glasa gradjana Hong Konga i u skladu sa ciljevima Osnovnog zakona i podstièemo dalji dijalog u tom cilju".

U skladu sa Osnovnim zakonom, Hongkong je specijalna administrativna oblast Kine sa visokim stepenom autonomije. Trenutno administratora bira odbor koji broji osam stotina èlanova. Dvadeset èetiri od šezdeset èlanova hongkonškog Zakonodavnog Saveta je do sada bilo birano, ali taj broj æe porasti na trideset na izborima koji su zakazani za septembar. Ostale zakonodavce biraju poslovne, profesionalne, gradjanske i politièke grupe. U skladu sa èlanom 68 Baziènog zakona Hong Konga, vrhunski cilj je da sve èlanove Zakonodavnog saveta izabere univerzalino biraèko telo. Mnogi zagovornici demokratije kažu da bi isti princip trebalo primeniti na izbor administratora. Poverenje medjunarodne zajednice u Hong Kong, kaže gospodin Ereli, "zasnovano je na vladavini zakona i visokom stepenu autonomije".

"Dalji uspeh Hong Konga i dalje æe zavisiti od autonomije, koju je vlada u Pekingu predvidela pre gotovo dvadeset godina, kada je uspostavljen princip 'jedna zemlja, dva sistema' i naš cilj je da to podržimo u skladu sa Osnovnim zakonom."

Od kljuène važnosti za buduænost Hong Konga, kaže zamenik portparola Stejt Departmenta Ereli ”jeste da u njemu postoji potpuno autonomno i otvoreno društvo zasnovano na vladavini zakona.

XS
SM
MD
LG