Linkovi

Razgovor Medojeviæa i Mandiæa o prevazilaženju krize u Crnoj Gori i formiranju prelazne Vlade - 2004-04-12


Medojeviæ je istakao da je važno ostvariti dijalog kljuènih aktera na politièkoj sceni – parlamentarnih partija u cilju postizanja unutarcrnogorskog dogovora, èime bi se preduprijedili moguæi nekontrolisani spontani politièki procesi zasnovani na sve veæem nezadovoljstvu osiromašenih i obespravljanih gradjana. On je potencirao saglasnost sa SNS-om o brojnim pitanjima:

‘’Ono što je mene obradovalo jeste što je g. Mandiæ izrazio spremnost da njegova partija uèestvuje u razgovorima sa ostalim parlamentarnijm partijama i moguænost pravljanja kompromisa oko povratrka u parlament i donošenja¸novog ustava. Ostaje da se vidi da li æe kod vladajuæih partija opšti interesi CG i potreba mirnog dijaloga I prevazilaženja krize mirnim putem prevagnuti nad partijskim interesima ili interesima finansijskih kartela koji sada znaèajno utièu na kreiranje politike vlade u Crnoj Gori.’’

Srpska narodna stranka podržala bi u parlamentu ustavne promjene koje bi pripremila ekspertska vlada, saopštio je predsjednik te partije Andrija Mandiæ i dodao:

’’Smatram da bi mi mogli našim glasovima podržati promjene crnogorskog Ustava i uskladiti ga sa Ustavnom poveljom ukoliko bi ga predložila ekpertska vlada. Ta ekspertska vlada bi mogla da podrži niz reformskih i antikorupcijskih zakona’’. Nakon sastanka iz GZP je saopšteno da inicijativa te nevladine organizacije o prelaznoj vladi i SNS-a o ekspertskoj vladi mogu biti dobra osnova za upostavljanje prekinutog politièkog dijaloga i mirnog rješenja krize. Inaèe, nedavni susret predstavnika GZP I SNP izazvao je burne reakcije, posebno pristalica crnogorske nezavisnosti, jer su mnogi graðani GZP doživljavali kao politièku strukturu koja ima upravo taj cilj.

XS
SM
MD
LG