Linkovi

Èlanovi «Komisije za 9-11» zadovoljni objelodanjivanjem povjerljivog dokumenta - 2004-04-11


Sa dokumenta je skinuta oznaka «povjerljivo» i objelodanjen je u subotu. Naziv dokumenta je "Bin Laden odluèan da napadne u Sjedinjenim državama". Rièard Ben-Venist, èlan takozvane «Komisije za 9-ti/11-ti» koja istražuje okolnosti pod kojima je došlo do napada rekao je u emisiji televizijske mreže FOKS "Vijesti nedjeljom» kako vjeruje da je autor tog dokumenta želio da predsjedniku stavi do znanja da je moguæe da æe biti teroristièkih napada u Sjedinjenim državama.

«To je vrlo važan podatak, i on se mora posmatrati u kontekstu prijetnji koje su stizale tog ljeta. Bilo je mnogo informacija o prijetnjama, koje su stizale preko obavještajnih agencija, a koje su indicirale da se tragedija približavala.»

Rièard Ben-Venist kaže da ga, s obzirom na njegovom shvatanje objelodanjenog dokumenta, posebno zabrinjava èinjenica da dvije kljuène obavještajne agencije CIA i FBI – izgleda nisu komunicirale.

Tokom proteklih godina bilo je mnogo problema. F-B-I i C-I-A nisu komunicirali i svi su to znali. Pitanje je da li su se te agencije mogle natjerati da komuniciraju. Jedini naèin da se to uèini je da se tvrdoglavi dovedu u istu sobu ».

Èlan «Komisije za 9-ti 11-ti» Slejd Gorton posebno kritikuje F-B-I. On kaže da su posljednji istorijski dogaðaji u Americi otežali Bijeloj Kuæi da direktno kontroliše FBI. Slejd Gorton kaže da se do tog zakljuèka došlo tokom prošlonedjeljnih razgovora sa bivšim predsjednikom Klintonom. Gorton kaže da ga je posebno interesovalo to što dokument koji je objelodanjen u Subotu odnosi na 70 istraga Federalnog istražnog biroa o sumnjivim aktivnostima povezanim sa Osamom Bin Ladenom.

«Bilo bi to na neki naèin utješno za onoga ko je proèitao taj dokument prvi put. Ne znam gdje je voðeno tih 70 potpunih istraga na terenu i to je ono èemu æe se Komisija posvetiti tokom ovonedjeljnih saslušanja».

Aktivnost komisije, protekle nedjelje praæena je u udarnim vijestima pošto je pred Komisijom, o aktivnostima Bušove administracije u periodu pred napade 11. septembra, svjedoèila savjetnica za nacionalnu bezbjednost Kondoliza Rajs. Mnoga od pitanja na koja je odgovarala odnosila su se na dokument koji je u subotu objelodanjen. Svjedoèenje Rajsove uslijedilo je nakon optužbi koje je iznio bivši koordinator za anti-terorizam u Bijeloj Kuæi Rièard Klark. U svom svjedoèenju Klark je kazao da terorizam nije bio prioritet Bušove administracije prije napada 11. septembra.

Komisija æe zasijedati u utorak i srijedu, a predviðeno je saslušanje predstavnika snaga bezbjednosti i obavještajnih službi. Meðu svjedicima æe biti bivši i sadašnji šefovi CIA i FBI.

XS
SM
MD
LG