Linkovi

Prve reakcije na svedoèenje Kondolize Rajs - 2004-04-09


Dan posle svedoèenja savetnika za nacionalnu bezbednost Kondolize Rajs pred specijalnom komisijom koja istražuje okolnosti teroristièkih napada 11. septembra 2001., Bela kuæa je saopštila da namerava da skine oznaku «poverljivo» sa obaveštajnog memoranduma upuæenog predsedniku Bušu 6. avgusta 2001., pod nazivom «Bin Laden namerava da izvrši napade unutar SAD». Istražna komisija je formalno zatražila od Bele kuæe da to uèini. Kondoliza Rajs je u svom juèerašnjem svedoèenju izjavila da, uprkos naslovu dokumenta, on nije sadržao upozorenja o neposredno predstojeæem teroristièkom napadu na teritoriju SAD. Èinjenice u svedoèenju Kondolize Rajs i bivšeg koordinatora za borbu protiv terorizma, Rièarda Klarka, koji je optužio administraciju da nije pridavala dovoljno pažnje teroristièkim pretnjama, bile su manje-više istovetne, ali su se njihova tumaèenja znatno razlikovala.

Komentarišuæi u jutrošnjem programu tv mreže ABC svedoèenje Kondolize Rajs, Rièard Klark je rekao da Rajsova interpretirala informacije na naèin koji je bio povoljan po nju i predsednika Buša.

«Mislim da Komisija sada ima moje i njeno svedoèenje, sve potrebne dokumente, memorandume i elektronske poruke i èinjenice bi trebalo da govore same za sebe. Smatram da komisija sada ima osnovu da donese svoj sud.»

Kondoliza Rajs je u svom svedoèenja naglasila da nije postojalo èarobno rešenje pomoæu kojeg su se mogli spreèiti napadi od 11. septembra, pošto dostupne obaveštajne informacije nisu sadržale potrebne detalje o predstojeæim napadima. U svom reagovanju, Rièard Klark je, medjutim, ponovio svoju raniju tvrdnju da Bušova administracija nije pridavala dovoljnu važnost teroristièkim pretnjama.

«Nikada nemate podatke ko, kako i kada æe da izvrši napad. Nikada nemate savršenu informaciju. Medjutim, morate da pokušate da iz sistema istresete što više informacija. Mi sada znamo da su u sistemu postojale informacije o 19 poèinilaca teroristièkih napada, sa njihovim imenima. Te informacije su mogle da budu istisnute iz sistema da se administracija više angažovala.»

Jedan od èlanova Komisije koji su juèe ispitivali Kondolizu Rajs, Bob Keri, odbacio je u današjem reagovanju njene tvrdnje da su napadi nastupili delom i zbog nedovoljne koordinisanosti razlièitih vladinih agencija.

«To je pokušaj pravdanja umesto preuzimanja odgovornosti. To je kao kada krivite celo društvo za svoju grešku. Svi znaju da Centralna obevaštajna agencija i Federalni istražni biro ne komuniiciraju dovoljno i da imaju razlièiite zadatke. Kondoliza Rajs je bila na èelu tima za nacionalnu bezbednost i još 25. januara 2001. je, kao što smo utvrdili, bila obaveštena da postoje æelije al Kaide u SAD. Al Kaida nas je napala veæ dva puta pre toga, prema tome, nije se radilo samo o uopštenoj pretnji.»

Medjutim, šef za komunikacije Bele kuæe, Den Bartlet nastojao je da odbrani administraciju od ovih optužbi.

«Nisu postojale dovoljno precizne informacije o planovima za vršenje napada otetim avionima. Verujte mi - znam predsednika dobro. Da je imao bilo kakve informacije o tome prekrenuo bi nebo i zemlju da ih spreèi.»

Sledeæe nedelje pred speicjalknoim komisijom svedoèiæe i sadašnji i biši direktoiri Federalnog istražnog biroa, a u narednik nedeljama i sadašnji i bivši sekretar za pravosudje i, ponovo direktor Centralne obaveštajne agencije.

XS
SM
MD
LG