Linkovi

Šeæerna bolest - 2004-04-08


Insulin je hormon neophodan za pretvaranje šeæera, ugljenih hidrata i elemenata razne hrane u energiju. Kod zdravih lica, telo pretvara hranu u šeæer, koji predstavlja gorivo za organizam. Krvnim sudovima, šeæer se prenosi u sve delove tela i napaja : mišiæe, organe i tkiva. Kada telo oseti da je previše šeæera u organizmu šalje signal pankreasu, koji proizvodi insulin, i koji se odmah upuæuje u krvotok. Insulinom se smanjuje nivo šeæera u krvi, jer ga upijaju æelije u mišiæima. Meðutim, kod nekih ljudi previše šeæera se zadržava u krvotoku, jer ga æelije ne mogu upiti. Ukoliko se ne kontroliše, višak šeæera može da uzrokuje slepilo, probleme sa bubrezima, ošteæenje živaca, uz šlog i infarkt, i pogoršanje protoka krvi naroèito u nogama. Postoje dva tipa šeæerne bolesti. Prvi se javlja pretežno kod dece i mladih osoba. Nauènici veruju da æe taj tip šeæerne bolesti uskoro moæi potpuno da izleèe, i trenutno se radi na vakcini koja se može dati inekcijom, ili uzme u obliku pilule. Postoji moguænost presaðivanja odreðenih æelija u pankreas, da bi mu se pomoglo u proizvodnji insulina. Neki nauènici pokušavaju da pronaðu naèine za lakše unošenje insulina u telo. Jedan od njih je inhalator, kojim se preko usta unosi insulin, koji je u obliku prašine. Drugi tip šeæerne bolesti obièno se javlja kod onih koju su prešli 40 godina, i imaju previše kilograma. To je komlikovaniji tip šeæerne bolesti, jer se radi o nekoliko oboljenja, èiji se uzrok još ne zna. Nauènici nisu sigurni da æe za taj tip pronaæi lek. Mnogi oboleli mogu da ga kontrolišu redovnim vežbama i pažljivim izborom hrane. I mada mnogi oboleli ne treba da koriste insulin, moraju da uzimaju razne lekove. Meðutim, èesto se javljaju posledice, kao što je ugrožavanje bubrega. Smatra se da su za pojavu šeæerne bolesti tipa dva - odgovorni GENI, jer je pronaðeno da su kod 90 odsto obolelih roditelji takoðe bolovali od istog oboljenja. Prethodnih godina, nauènici su pronašli nekoliko gena koji bi mogli biti povezani sa tim tipom oboljenja, ali i sa preteranim kilogramima, koji èesto doprinose pojavi ovog tipa šeæerne bolesti. Mada je do sada mnogo postignuto u leèenju oba tipa šeæerne bolesti, i dalje veliki broj svake godine oboljeva od toga. Nauènici se nadaju da æe is istraživanja dovesti do naèina za ublaženje oba tipa šeæerne bolesti.

XS
SM
MD
LG