Linkovi

Bicikl sa èetvrtastim toèkovima - 2004-04-08


Evo jednog kviz pitanja za vas poštovani slušaoci: da li je moguæe napraviti bicikl sa èetvrtastim toèkovima? Naravno, èim se ovo pitanje našlo u Novostima iz tehnologije jasno je da je moguæe. Štaviše, takvim biciklom je moguæe voziti se sasvim udobno, bez skokova i potresa. Tajna nije u toèkovima veæ u podlozi. Sten Vagon, matematièar sa koledža Makalester, u Sent Polu, u Minesoti, konstruisao je eksperimentalni bicikl - taènije tricikl - sa toèkovima u obliku kvadrata. Ali da bi mogao da ga vozi morao je da konstruiše i odgovarajuæu podlogu, koja izgleda kao niz poluoblica preènika otprilike pola metra. Èetvrtasti toèkovi obræu se tako što æoškovi kvadrata upadaju u udubljenja izmedju poluoblica, dok se stranice prevaljuju preko grbe. Na taj naèin, osovine toèkova, koje su u preseku dijagonala kvadrata, kreæu se po potpuno pravoj, vodoravnoj liniji, obezbedjujuæi kretanje bez potresa. Jedina mana ovog bicikla je u tome što ne može da skreæe, jer tada kvadratni toèkovi ispadaju iz sinhronizacije sa podlogom. Ovakav bicikl, sa odgovarajuæom podlogom, moguæe je napraviti sa toèkovima bilo kog pravilnog poligonalnog oblika, postepeno poveæavajuæi broj stranica dok se ne dodje do kruga. Medjutim, nemoguæe je napraviti podlogu po kojoj bi mogao da se kreæe bicikl sa trouglastim toèkovima.

XS
SM
MD
LG