Linkovi

Zdravstvena zaštita prilagoðena pojedincu - 2004-04-08


U zdravstvenom centru Signièer, pacijente doèekuju umirujuæa muzika i lepe slike lokalnih umetnika, sokovi ili flaširana voda. Kako kaže lekar Džordan Lipton :

” Nemamo èekaonicu, veæ sobu za primanje. Naši pacijenti ne èekaju. Zakazujemo posete svakog sata. Možemo da se prilagodimo pacijentima koji kasne, i da opet ne zakasnimo na sledeæi pregled. “

U zdravstvenom centru Signièer najvažnije je da se pacijenti prijatno oseæaju. Jedna od troje lekara u tom centru, Elizabet Peri, ukazuje da pacijenti plaæaju pretplatu od oko dve hiljade dolara godišnje, što im osigurava pristup lekaru danju i noæu, u ordinaciji, kod kuæe, preko mobilnog telefona ili komjutera ako je neophodno. Ovakve lekarske ordinacije tipa butika pojavile su se sredinom devedesetih godina prošlog veka u Sijetlu, u državi Vašington. Sada, oko 200 lekara širom zemlje ima ordinacije zasnovane na pretplati pacijenata. Lekari Džordan Lipton i Elizabet Peri iznose da su svoj zdravstveni centar Signièer osnovali zato jer im se smuèilo primanje pacijenata kao na pokretnoj traci. Doktor Lipton ukazuje da se to dogadja zato što lekari moraju da se drže strogih propisa nametnutih od strane kompanija za zdravstveno osiguranje, koje ne nagraðuju lekare na odgovarajuæi naèin. ... Meðutim kritièari kažu da pojava ovakvih ordinacija upravo dokazuje nedostatke amerièkog sistema pružanja lekarskih usluga i da bi sami lekari trebalo da se potrude da se on reformiše. Doktorka Peri uzvraæa na to da sadašnjem sistemu zdravstvene zaštite nema pomoæi, i da je zbog toga odluèila da sa kolegom pokuša da pacijentima pruži alternativu.

” Možda ovaj program nije za svakoga. Ali mi smo zadovoljni našim radom, a zadovoljni su i naši pacijenti, jer to nigde drugde ne mogu da dobiju. Oni kojima to predstavlja finansijsko optereæenje, moraæe da se odreknu pušenja, ili da smanje broj poseta restoranima. “

Za mnoge pacijente prednosti ovog programa nadoknaðuju veæe izdatke. Deset meseci posle otvaranja, centar Signièer ima oko 120 pacijenata-pretplatnika, a troje lekara zaposlenih u njemu smatraju da mogu da opslužuju najviše 350 lica. Da li se ovi novi programi zdravstvene zaštite isplate lekarima tek treba videti. U meðuvremenu, svo troje honorarno rade u lokalnoj hitnoj pomoæi, da bi dopunili svoja primanja.

XS
SM
MD
LG