Linkovi

Leteæi automobil - 2004-04-07


Pol Moler, poreklom Kanaðanin, još od detinjstva pravi naprave koje imaju veze sa letenjem, poput ovog velikog toèka za zabavu kuæne izrade. Uprkos tome što ima 67 godina, Moler je veæinu svoje karijere posvetio jednom pronalasku – leteæem automobilu, koji poleæe i sleæe vertikalno, poput helikoptera, ali leti mnogo brže.

“Ovo nisu baš najpraktiènije mašine, u ovoj fazi.”

Postoje 2 prototipa, od kojih raniji lièi na leteæi tanjir.

“Ovo je letilica sa kojom smo jako puno eksperimentisali ranije. Ona radi sve što i Skaj kar, samo što nije toliko brza.Najnoviji model je mnogo više prilagoðen bržem i efikasnijem letu. Zato, iako mrzim da to kažem, lièi na Betmobil, pošto je izdužen.”

Uslovi koje postavljaju osiguravajuæe kompanije i lokalni zakoni su takvi da tokom probnih letova Skaj kar mora da bude vezan na kran, ali – kao što i samo možete videti – letilica se slobodno kreæe. Skaj kar može da koristi svaku vrstu pogonskog goriva – od alkohola, do vodonika ili prirodnog gasa, a pokreæe ga 8 malih motora sa propelerima u kuæištima.

“To znaèi da raspolažete sa skoro 8000 konjskih snaga, što je jako velika snaga. Prirodni zakoni to nameæu zbog poletanja i sletanja i potrebe da se brzo leti.”

Nebeski automobil kontroliše nekoliko raèunara, tako da je potrebno da vozaè-pilot samo unese odredište, dok za najosnovnije upravljanje koristi samo dve poluge.

“Ovako se kreæete u napred, to vam je pravac, a kada ste u vazduhu, ovako skreæete levo ili desno. Sve što treba da uradite kada ste u kokpitu je da gurnete polugu unapred, kako bi krenuli. U sluèaju da je ne pomerite, letilica æe èekati na vašu komadu. Možete isto tako da je u napred isprogramirate kako bi, na primer leteli od Dejvisa do Sakramenta ili San Franciska. Meðutim to je danas još uvek malo komplikovano pošto još nisu uspostavljeni nebeski autoputevi, kao što æe biti u buduænosti.”

Ti nevidljivi svemirski drumo biæe kompjuterski kontrolisani, napominje Moler, tako da æe Nebeski automobili biti bezbedni èak i pri brzinama od 640 kilometara na sat. A Skaj kar je tako napravljen, da su nesreæe skoro nemoguæe.

“Na raspolaganju su nam 4 kompjutera, tako da ako jedan otkaže sledeæi preuzima njegovu ulogu. Vozilo ima 8 motora, tako da ako jedan otkaže vi i dalje nastavljate da letite. Inaèe, u vozilu su i 2 padobrana, tako da èak i kada se jedan ne otvori, vi neæete nastradati. Na ovaj naèin æe te moæi da živite van grada, pošto veliki broj ljudi danas stanuje u gradovima samo iz udobnosti. Ali ako možete da rastojanje od 150 kilometara, kao izmeðu Sakramenta i San Franciska, preðete za 15 minuta onda æe to izmeniti svet. Tada æe te moæi da prodate stan u San Francisku i da kupite veliku kuæu i imanje na obronku neke od okolnih planina, a ostaæe vam para i ya Skaj kar pa èak i da uštedite.”

Ako vam sve ovo zvuèi neverovatno, pazite – Pol Moler ukazuje da je pola karijere proveo prikupljajuæi sredstva – sve u svemu oko 200 miliona dolara - i da je neoliko puta bankrotirao. Ipak, stvari se popravljaju – tokom narednih meseci akcije njegove kompanije treba, po prvi put, da se pojave na tehnološkoj berzi NASDAQ. A, gospodin Moler ne sumnja da æe njegovi pronalsaci uskoro poèeti da se pojavljuju na nebu.

XS
SM
MD
LG