Linkovi

Razgovor sa predsedavajuæeg senatskog odbora za spoljnopolitièka pitanja  Rièardom  Lugarom - 2004-04-07


Kako možete biti sigurni da do 30. juna neæe izbiti gradjanski rat?

«Èinjenica je da koalicione snage nisu razoružale pripadnike raznih milicija verskih grupa. Oni su i dalje naoružani i, kako izgleda, spremni da se bore, èak i protiv Amerikanaca, Španaca, Salvadoraca ili bilo koga ko im se nadje na putu. Sa svoje strane ja sam sazvao niz pretresa u senatskom odboru za spoljnopolitièka pitanja koji æe biti održani od 20. do 22. aprila. Mi æemo pokušati da utvrdimo kakva je situacija - ne samo od predstavnika administracije, a nadam se da æe nam oni pomoæi da steknemo uvid u to šta se planira, veæ i od strane drugih koji su upoznati sa situacijom ali koji su skeptièni. Pored ostalog, morali bismo da imamo više trupa na terenu kako bismo pružili bezbednost Ujedinjenim nacijama, Vladajuæem iraèkom savetu i drugima, jer je sadašnji haos potpuno neprihvatljiv. «

Da li se slažete sa mišljenjem demokratskog senatora Džoa Bajdena da bi trebalo da održati samit sa evropskim liderima kako bi se stvari u Iraku pokrenule i kako bismo imali više multilateralni pristup?

«Ja sam pozdravio predlog senatora Bajdena pošto on veruje, kao i ja, da bi NATO morao da preuzme veæu ulogu u Iraku. Jedan od naèina na koji bi to moglo da se ubrza je putem samita na kojem bi uèestvovali naš predsednik, državni sekretar i sekretar za odbranu i pokazali da su zaista zainteresovani za tako nešto. Mi sada pokazujemo da smo zainteresovani da se predstavnici Ujedinjenih Nacija vrate u Irak i da usaglase sa Iraèanima plan za buduæu upravu u toj zemlji koji bi imao medjunardnu podršku. «

Da li biste vi lièno preporuèili predsedniku Bušu da produži rok za predaju vlasti Iraèanima, pošto nam je potrebno više vojnika u Iraku i pošto bi predsednik trebalo da održi samit sa evropskim liderima?

«Nisam spreman da dam tu preporuku predsedniku na tako kategorièan naèin, jer shvatam davanje takvih saveta veoma ozbiljno. Medjutim, bitno je da ja, kao, pretpostavaljam, i senator Bajden, želim da èujem mišljenja veæeg broja ljudi o tome koliko smo pripremljeni za prenos vlasti 30. juna i šta bi trebalo da radimo ukoliko je to zaista rok koji se neæe menjati. Kakav je naš plan? Zatim bi, pretpostavljam, trebalo da dobijemo neku preporuku od predsednika o tome ko æe biti naš ambasador u Iraku, kako æe biti odabrano osoblje naše ambasade, koje bi moglo da broji oko tri hiljade ljudi, što bi bila naša najveæa ambasada. Kako æe ti ljudi biti odabrani? I ko æe im garantovati bezbednost?

Imam utisak da ste isfrustrirani?

«Nadam se da nisam, ali se radi o tome da želim da ispitam stvari, i to u ime mnogih ljudi koji imaju ista pitanja. Ja sam u poziciji da sazovem pretrese u Kongresu i pokušam da dobijem odgovore. U tom æemo možda uspeti, a možda i neæemo. «

Bio je to prvi deo razgovora sa republikanskim senatorom iz Indijane, Rièardom Lugarom, predsedavajuæim senatskog odbora za spoljnopolitièka pitanja.

XS
SM
MD
LG