Linkovi

Rièard Lugar: Trenutni haos u Iraku neprihvatljiv - 2004-04-06


Imajuæi u vidu nedavnu eskalaciju nasilja u Iraku, kolega Borgida je prvo upitao senatora Lugara da li je zabrinut zbog moguæeg razvoja dogadjaja narednih nedelja, uoèi planiranog prenosa vlasti suverenoj iraèkoj vladi 30. juna.

R. L: Kako možete biti sigurni da do 30. juna neæe izbiti gradjanski rat? Èinjenica je da koalicione snage nisu razoružale pripadnike raznih milicija verskih grupa. Oni su i dalje naoružani i, kako izgleda, spremni da se bore, èak i protiv Amerikanaca, Španaca, Salvadoraca ili bilo koga ko im se nadje na putu. Sa svoje strane ja sam sazvao niz pretresa u senatskom odboru za spoljnopolitièka pitanja koji æe biti održani od 20. do 22. aprila. Mi æemo pokušati da utvrdimo kakva je situacija - ne samo od predstavnika administracije, a nadam se da æe nam oni pomoæi da steknemo uvid u to šta se planira, veæ i od strane drugih koji su upoznati sa situacijom ali koji su skeptièni. Pored ostalog, morali bismo da imamo više trupa na terenu kako bismo pružili bezbednost Ujedinjenim nacijama, Vladajuæem iraèkom savetu i drugima, jer je sadašnji haos potpuno neprihvatljiv.

D. B: Da li se slažete sa mišljenjem demokratskog senatora Džoa Bajdena da bi trebalo da održati samit sa evropskim liderima kako bi se stvari u Iraku pokrenule i kako bismo imali više multilateralni pristup?

R. L: Ja sam pozdravio predlog senatora Bajdena pošto on veruje, kao i ja, da bi NATO morao da preuzme veæu ulogu u Iraku. Jedan od naèina na koji bi to moglo da se ubrza je putem samita na kojem bi uèestvovali naš predsednik, državni sekretar i sekretar za odbranu i pokazali da su zaista zainteresovani za tako nešto. Mi sada pokazujemo da smo zainteresovani da se predstavnici Ujedinjenih Nacija vrate u Irak i da usaglase sa Iraèanima plan za buduæu upravu u toj zemlji koji bi imao medjunardnu podršku.

D. B: Da li biste vi lièno preporuèili predsedniku Bušu da produži rok za predaju vlasti Iraèanima, pošto nam je potrebno više vojnika u Iraku i pošto bi predsednik trebalo da održi samit sa evropskim liderima.

R. L: Nisam spreman da dam tu preporuku predsedniku na tako kategorièan naèin, jer shvatam davanje takvih saveta veoma ozbiljno. Medjutim, bitno je da ja, kao, pretpostavaljam, i senator Bajden, želim da èujem mišljenja veæeg broja ljudi o tome koliko smo pripremljeni za prenos vlasti 30. juna i šta bi trebalo da radimo ukoliko je to zaista rok koji se neæe menjati. Kakav je naš plan? Zatim bi, pretpostavljam, trebalo da dobijemo neku preporuku od predsednika o tome ko æe biti naš ambasador u Iraku, kako æe biti odabrano osoblje naše ambasade, koje bi moglo da broji oko tri hiljade ljudi, što bi bila naša najveæa ambasada. Kako æe ti ljudi biti odabrani? I ko æe im garantovati bezbednost?

D. B: Imam utisak da ste isfrustrirani?

R. L: Nadam se da nisam, ali se radi o tome da želim da ispitam stvari, i to u ime mnogih ljudi koji imaju ista pitanja. Ja sam u poziciji da sazovem pretrese u Kongresu i pokušam da dobijem odgovore. U tom æemo možda uspeti, a možda i neæemo.

Drugi deo razgovora sa republikanskim senatorom iz Indijane, Rièardom Lugarom, predsedavajuæim senatskog odbora za spoljnopolitièka pitanja, objaviæemo sutra.

XS
SM
MD
LG