Linkovi

Ramsfeld: Amerièki vojnici opkolili Faludžu - 2004-04-06


Sekretar za odbranu Ramsfeld, izjavio je da su amerièki vojnici blokirali grad sunitskih muslimana, Faludžu. On je rekao da vojnici poseduju fotografije Iraèana, koji su bili umešani u ubistvo i sakaæenje tela èetvorice amerièkih pripadnika bezbednosnih snaga, i da su poèeli sistematsku potragu za njima.

“Vojnici vrše raciju širom grada tragajuæi za istaknutim teroristima. Oni su uhapsili izvestan broj ljudi tokom poslednjih 36 sati. Grad je izolovan. Neki ljudi su pružali otpor i ubijeni su. To æe biti metodièno nastojanje da bi se pronašli pojedinci, koji su angažovani u tim aktivnostima”, rekao je Ramsfeld.

Amerièki komandosi su obeæali da æe iskoreniti pobunjenike, nakon sto su Iraèani vukli spaljena tela Amerikanca ulicama Faludže, a zatim dva tela obesili na jednom mostu. Te akcije su izazvale rasprostranjeno ogorèenje i odvratnost i pokazale dubinu anti-amerièkih raspoloženja u tom gradu. Ofanziva u Faludži, oko 50 kilometara zapadno od Bagdada, ima za cilju pubunjenike, sunitske muslimane, koji veæ mesecima vode kampanju nasilja protiv koalicionih snaga. U govoru u Norfoku u Virdžiniji, Ramsfeld je rekao da ne vidi nikakve znake da bi nasilje u Iraku moglo da ubedi adminsitraciju predsednika Buša da odgodi predvidjen prenos vlasti na privremenu iraèku vladu krajem juna ove godine. Ramsfeld je rekao da je u Iraku stacionirano 135.000 amerièkih vojnika, o predstavlja neobièno visok broj zbog velikog obima rotacije vojnika koja je u toku. Amerièki sekretar za odbranu je rekao da æe amerièki komandanti u Iraku dobiti dodatne vojnike, ako to budu zahtevali.

“Komandanti koriste veæi broj vojnika koji se sada nalazi u Iraku zbog procesa razmeštanja. Oni æe odluèiti šta im je potrebno i to æe dobiti. Za sada, oni nisu najavili bilo kakvu promenu planova, ali bi mogli da podnesu takav zahtev u svako vreme”, rekao je Ramsfeld.

Jedan visoki funkcioner u Vašingtonu rekao je da amerièki komandati pripremaju altenativne planove za slanje veæeg broja vojnika u Irak, ukoliko dodje do eskalacije nasilja, kao što je to bio sluèaj poslednjih nekoliko dana.

XS
SM
MD
LG