Linkovi

Amerièki vojnici nestali u akciji - 2004-04-06


Od svih sudbina koje mogu da zadese pripadnika oružanih snaga, najužasnija je nestanak u akciji. Amerikanci koji poginu u misiji umiru sa uverenjem da æe sva moguæa nastojanja biti uložena da se dodje do njihovih posmrtnih ostataka radi sahrane, da æe njihove porodice biti obaveštene o njihovoj smrti i da æe njihovu žrtvu pamtiti zahvalni amerièki narod. Amerièki ratni zarobljenici znali su da njihovi zemljaci neæe posustati dok ih ne oslobode. Medjutim, sudbina Amerikanaca nestalih u akciji predstavlja specijalnu obavezu Sjedinjenim Državama.

Sjedinjene Države su obavezane zakonom i moralnim uverenjima da pruže informacije o svakom Amerikancu koji je na listi nestalih u akciji tokom oružanog konflikta. Ukoliko je moguæe, posmrtni ostaci nestalih u akciji za koje je potvrdjeno da su preminuli, moraju biti pronadjeni i sahranjeni na odgovarajuæi naèin. Sve dok postoji moguænost da nestali Amerikanci mogu biti živi, Sjedinjene Države moraju uložiti svako nastojanje da ih pronadju i dovedu kuæi.

U te svrhe amerièki Kongres je 2000. godine doneo zakon pod nazivom ”Dovedimo ih kuæi žive“. Više od osam hiljada Amerikanaca je još uvek na listi nestalih tokom Korejskog rata, a gotovo dve hiljade se vode kao nestali u Vijetnamskom ratu. Tim zakonom se pruža azil ”svakom strancu, koji je državljanin Vijetnama, Kambodže, Laosa, Kine, Severne Koreje ili bilo koje nezavisne države na podruèju bivšeg Sovjetskog Saveza, koji lièno preda vladi Sjedinjenih Država živog amerièkog vojnika sa liste nestalih u akciji u Korejskom ili Vijetnamskom ratu.“ Tim zakonom se takodje obezbedjuje azil za porodice onih koji pomažu amerièkim vojnicima da stignu do amerièkih vlasti. Od kraja Vijetnamskog rata 1975. godine, bilo je izveštaja da su vidjeni amerièki vojnici koji su držani u Jugoistoènoj Aziji. Medjutim, do sada ti izveštaji nisu potvrdjeni. Svako ko ima bilo kakve informacije koje se tièu Amerikanaca sa liste nestalih u akciji trebalo bi da kontaktira amerièke vlasti.

XS
SM
MD
LG