Linkovi

Izveštaj o svetskoj trgovinskoj razmeni - 2004-04-05


Svetska trgovinska organizacija je navela da je prošle godine, svetska trgovinska razmena porasla za èetiri i po posto. I mada je to dobra vest, u godišnjem izveštaju Svetske trgovinske organizacije se navodi da je ta stopa manja od proseène od šest zapez sedam odsto, koja je ostvarivana od poèetka devedesetih do danas. Svetska trgovinska organizacija je navela da je oporavak posle prošlogodišnje epidemije SARS-A, i zategnutosti na Bliskom istoku impresivan ... U istom izveštaju je ukazano da je oporavak amerièke i azijske privrede uticao na poboljšanje svetske trgovinske razmene i da bi poveæanje moglo da iznese sedam i po odsto. No, glavni ekonomista Svetske trgovinske organizacije, Petrik Lou, upozorava da se neki preduslovi moraju ispuniti da bi došlo do porasta veæeg od proseènog.

” Jedan je sigurno - da li æe Sjedinjene Države nastaviti dinamièan rast bruto proiyvoda i trgovinske razmene. Drugi je - da li æe se potražnja Zapadne Evrope održati na sadašnjem nivou, što takoðe doprinosi rastu trgovinske razmene. A treæe, kako verujem, je da moramo da vidimo šta æe se dogoditi sa cenom nafte.“

Lou iznosi da su predviðanja Svetske trgovinske organizacije zasnovana na pretpostavci da æe proseèna cena nafte da se smanji ove godine u odnosu na prošlu, kada je barel sirove nafte koštao oko 29 dolara. Trenutno, cena barela je viša od 30 dolara. ... Prema izveštaju, Azija i ekknomije u tranziciji zabeležile su najdinamièniju trgovinsku razmenu. Kineski uvoz je porastao za 40 odsto, a izvoz za 35 odsto. Zbog toga se, navodi Svetska trgovinska organizacija, Kina sada nalazi na èetvrtom mestu najveæih izvoznica na svetu, posle Ujedinjenih nacija, Japana i Nemaèke. Kina takoðe sledi Sjedinjene Države i Nemaèku, kao najveæa uvoznica. ... Svetska trgovinska organizacija je saopštila da su zemlje Latinske Amerike takoðe poveæale izvoz, ali su na istom mestu po uvozu. Takodje se ukazuje da je Zapadna Evropa podbacila, dok su zemlje u razvoju, u proseku ostvarile pristojan rast. ... Svetska trgovinska organizacija je ukazala da je svetski izvoz robe porastao za 16 odsto i iznosio sedam biliona i tri stotine milijarde dolara. Izvoz usluga je porastao za 12 posto i iznosio je bilion i osam stotina milijardi dolara. To je najveæi porast godišnjeg izvoza od 1995. godine.

XS
SM
MD
LG