Linkovi

Meæijar pobedio u prvom krugu predsednièkih izbora u Slovaèkoj - 2004-04-04


Meæijar æe u drugom izbornom krugu 17. aprila Meæijar biti suèeljen sa svojim bivšim politièkim saveznikom Ivanom Gasparoviæem. Juèe su Slovaci takoðe glasali na referendumu o održavanju prevremenih parlamentarnih izbora. No referndum nije uspeo zbog nedovoljnog odziva biraèa. Iz Budimpešte izveštava dopisnik Glasa Amerike, Stefan Bos:

Slovaèka Centralna izborna komisija je saopštila da je bivši premijer Vladimir Meæijar osvojio skoro 33 posto glasova. Ivan Gasparoviæ, koji je, pre dve godine, napustio Meæijarov Pokret za demokratsku Slovaèku i formirao sopstvenu stranku, bio je drugi sa nešto preko 22 odsto glasova. Ministar inostranih poslova Eduard Kukan, koji je bio favorit, bio je treæi. Sadašnji predsednik Rudolf Šuster se kandidovao kao nezavisni kandidat. U skladu sa slovaèkim zakonom dva najuspešnija kandidata, bivši premiejr Meæijar i Gasparoviæ ulaze u drugi izborni krug zakazan za 17. april. Mada je položaj predsednika u Slovaèkoj uglavnom ceremonijalne prirode, ishod izbora je viðen kao protest protiv restriktivne ekonomske i socijalne politike sadašnje vlade desno od centra. Medjutim, referendum o tome da li održati prevremene parlamentarne izbore proglašen je nevažeæim zbog toga što je glasalo manje od potrebne polovine slovaèkih biraèa. Neuspeli referendum je prilika za premijera Mikulasa Džurindu da nastavi svoju dosadašnju ekonomsku politiku, koja æe, po njemu, uroditi plodom veæ krajem ove godine:

“Imali smo na raspolaganju samo proteklu godinu koja je bila veoma teška za graðane. Oèekujem da æe ova godina biti zaista, ne samo godina rasta, veæ takoðe godina uspeha za graðane Slovaèke. Iduæe godine, nema sumnje, graðani æe osetiti da su ove reforme bile dobre, i da teškoæe nisu bile tako promašene.“

Evropa budno prati razvoj politièke situacije u Slovaèkoj. Ta zemlja se prikljuèila NATO-u prošle nedelje i postaæe èlanica Evropske unije prvog maja.

XS
SM
MD
LG