Linkovi

Stefan Lene : Pitanje statusa Kosova je otvoreno - 2004-04-04


Tim povodom, upitali smo direktora za Zapadni Balkan u Savjetu Evropske unije Stefana Lenea – da li Evropska Unija prihvata preporuku slovenaèkog ministra inostranih poslova ili æe na Podgoricu i Beograd vršiti pritisak da se državna zajednica oèuva.

“Sporazum o formiranju državne zajednice je dogovor Srbije i Crne Gore, koji je podržan od svih relevantnih institucija i parlamenata.Mi oèekujemo da se svi drže odredbi sporazuma i da ga poštuju. Taj sporazum takoðe predviða moguænost preispitivanja, naglasio bih moguænost, jer to ne mora neminovno da se desi – nakon tri godine. Obje republike imaju moguænost da održe referendum kojim bi se sporazum o državnoj zajednici stavio van snage. Tu èinjenicu podržala je i meðunarodna zajednica. Mi u svakom sluèaju preferiramo da državna zajednica bude korektno ustanovljena, da funkcioniše i da su svi zadovoljni životom u takvom okviru. Mnogo je rano govoriti da li æe biti referenduma, kakav æe biti rezultat i kakve bi posljedice mogle da budu. Za sada, naglasak mora biti na korektnoj implementaciji onoga što su svi pordžali i što definiše ustavni zakon Srbije i Crne Gore”. Lene je na konferenciji o Zapadnom Balkanu, izmeðu ostalog pozvao na ubrzanu implementaciju demokratskih standarda na Kosovu, rekavši da rok za ocjenu dostignutog ostaje sredina 2005. godine. Pitali smo ga da li je odluka o konaènom statusu Kosova problem koji Brisel posmatra odvojeno od pitanja buduæih odnosa Srbije i Crne Gore. “Apsolutno. Pitanje statusa Kosova je otvoreno. Kosovo je regulisano rezolucijom 1244 koja omoguæava rešavanje statusa. to je potpuno odvojeno pitanje i nema veze sa odnosima izmeðu Srbije i Crne Gore”.

XS
SM
MD
LG