Linkovi

Erhard Busek o jugoistoku Evrope - 2004-04-03


“Ne mislim da je nasilje na Kosovu imalo veliki uticaj na pogoršanje opšte slike. Ne odobravam nasilje, ali ono jasno ukazuje na neke neriješene probleme. Da se dogodilo nekoliko godina unazad, nasilje bi se proširilo in a Bosnu i na Makedoniju i na Albaniju. Sada je ono ostalo izolovano na Kosovu sa odreðenim uticajem na Srbiju. Jedan znaèajan negativan efekat je to što æe strani investitori sada reæi da nema smisla ulagati u region, i to æe uticati ne samo na Kosovo, Srbiju i Crnu Goru, veæ na èitav region. Mislim da je u najveæem interesu svih država regiona da rade na snižavanju tenzija i traženju rešenja za Kosovo”.

Na pitanje da æe i na koji naèin Pakt Stabilnosti pokušati da pomogne dijalog Beograda i Prištine, Busek kaže:

“To nije naš posao. Postoji jasna podjela nadležnosti i mandat za Kosovo baziran je Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti i pripada Ujedinjenim nacijama. Ono što mi radimo je povezivanje regiona, dakle i Kosova sa drugim krajevima – jer Kosovo ne bi trebalo da bude crna rupa na mapi regiona. To bi bilo opasno i mi radimo dosta na formiranju zajednièkog tržišta elektrièe energije, borbi protiv organizovanog kriminala i sporazumima o slobodnoj trgovini”.

Busek kaže da oèekuje uspješnu saradnju sa novom vladom Srbije.

“Još je rano da bilo šta kažem, vrlo sam optimistièan kada je u pitanju proces evropske integracije i razvoja biznisa, jer aktivnosti odgovornih ministarstava usmjerene su pravilno. Optimistièan sam i prema reformi vojske koju sporovodi ministar Tadiæ. Druga pitanja kao što su borba protiv organizovanog kriminala i reforma sudstva su i dalje otvorena jer æe biti potrebno neko vrijeme da vlada pokaže rezultate”.

Bez obzira na oèigledan napredak nekih država regiona ka evroatlanskim strukturama, Erhard Busek ne misli da je misija Pakta stabilnosti završena…

“Pakt stabilnosti obuhvata države koje su kandidati za EU, ali da budemo iskreni još smo daleko od tog cilja. I to sa sigurnošæu mogu da kažem, jer je razlog meðunarodnog prisustva na Kosovu i u Bosni i Hercegovini – znak da je ostalo mnogo toga da se uradi. Naš zadatak je da asistiramo državama regiona da potpuno preuzmu kontrolu i odgovornost – i kada to budu same mogle da èine, misija Pakta Stabilnosti biæe završena”.

XS
SM
MD
LG