Linkovi

NATO zaželeo dobrodošlicu novim èlanicama na ceremoniji u Briselu - 2004-04-02


NATO je danas zvanièno zaželeo dobrodošlicu novim èlanicama na ceremoniji u sedištu u Briselu. Kako javlja dopisnik Glasa Amerike, Rodžer Vilkison, SAD su na današnjem ministarskom sastanku ponovo pokušale da navedu svoje saveznike da preuzmu veæu ulogu u Iraku nakon što vlast bude preneta na suverenu iraèku vladu 1. jula, ali veæina èlanica NATO-a, kako izgleda, želi novu rezoluciju UN koja bi pružila potrebniu politièku i pravnu osnovu za prisustvo snaga alijanse u Iraku. Jedna po jedna, zastave Bugarske, Estonije, Leotonihje, Lkitvanije, Rumunije, Slovaèke i Slovenije, zavijorile su se ispred sedišta NATO-a, dok su svirane njihove nacionalne himne. Generalni sekretar alijanse, Jap de Hop Sehefer, rekao je da je ovo dan radosti podsetivši da su novoprimljene èlanice, bivše komunistièke zemlje, morale da èekaju dugo da bi se pridružile slobodnim nacijama. Rusija, koja je nezadovoljna proširenjem NATO-a u baltièki region upozorila je da bi pokreti trupa alijanse u baltièkim zemljama mogli da naruše odnose Rusije sa zapadnim savezom. Medjutim, sekretar Shefer je nastojao da umanji bojazni od novih tenzija sa Moskvom, pozdravivši odluku ruskog ministra inostranih poslova, Sergeja Lavrova, da se pridruži kolegama iz NATO-a na razgovorima u Briselu.

«Potrebno nam je konstruktivno partnerstvo. Mislim da je u interesu NATOa-a kao i u interesu Rusije da razgovaramo o svim vidovima praktiène saradnje. Mislim da je Savet NATO - Rusija obavio dobar posao tokom proteklih godina. Razgovaramo o pitanjima o kojima se slažemo, ali i o spornim pitanjima».

Amerièki državni sekretar Kolin Pauel rekao je novinarima da bi Vašington želeo da alijansa preuzme kolektivnu ulogu u stabilizaciji Iraka posle prenosa vlasti na suverenu iraèku vladu 1. jula.

«SAD smatraju da bi savez trebalo da razmotri kolektivnu ulogu u Iraku posle prenosa suvereniteta na iraèku vladu. Mislim da bi nova iraèka vlada pozdravila tu vrstu pomoæi od strane medjunarodne zajednice».

Generalni sekretar NATO-a Shefer je, medjutim, rekao novinarima da bi formalni zahtev suverene iraèke vlade i nova rezolucija UN bili potrebni da bi alijansa razmotrila veæu ulogu u Iraku. Nemaèki ministar inostranih poslova Joška Fišer izjavio je da se NATO bliži prenapregnutosti u pogledu svojih obaveza na Balkanu i u Avganistanu. On je dodao da Nemaèka neæe blokirati odluku o vojnoj ulozi NATO-a u Iraku, mada neæe ni uzeti uèešæa u eventualnoj misiji u toj zemlji. Upitan kakvu konkretnu ulogu bi NATO mogao da preuzme u Iraku, sekretar Pauel nije direktno odgovorio , ali je rekao da bi bilo preuranjeno da se razgovara o tome da li bi NATO eventualno preuzeo i komandu nad amerièkim snagama u toj zemlji.

«Ideje koje se razmatraju ukljuèuju preuzimanje kontrole u jednom od sektora od strane NATO-a, kao i pomoæ alijanse u osposobljavanju iraèkih snaga».

Ministri zemalja NATO-a su razgovarali o tome kako da prošire bezbednosne aranžmane u Avganistanu, ukljuèujuæi konkretne obaveze èlanica u ljudstvu i opremi. Alijansa je izložena kritikama nevladinih organizacija u Avganistanu zbog neuspeha da uspostavi bezbednost, suzbije krijumèarenje droge i obuzda moæ lokalnih vojnih glavešina. Ministri su takodje razmotrili planove za pomoæ mediteranskim i severnoafrièkim zemljama u jaèanju njihovih nastojanja u borbi protiv terorizma i u reformi vojnih snaga.

XS
SM
MD
LG