Linkovi

Nove èlanice NATO-a - 2004-04-02


Sedam zemalja centraelne Evrope - Bugarska, Estonija, Letonija, Litvanija, Rumunija, Slovaèka i Slovenia, pridružilo se NATO-u. Amerièki predsednik, Džordž Buš, rekao je da su te zemlje bile bile pod komunistièkim reèimima i kontrolom bivšeg Sovjetskog saveza, kada je 1949. godine osnovan NATO:

” Te zemlje su stradale pod brutalnom tiranijom. Borile su se za nezavisnost. Ostvarile su slobodu zahvaljujuæi hrabrosti i upornosti. I danas su zajedno sa nama kao jednaki partneri u ovoj velikoj alijansi. “

NATO je uspeo jer su njegove èlanice shvatile da moraju da zaborave na suparništvo koje je vekovima delilo Evropu. A vrednosti èlanica NATO-a predstavljale su kulu - svetilju nade, i doprinele da narodi Istoène Evrope sruši Berlinski zid i zamene komunizam demokratskim vladama. Sada je NATO suoèen sa novim izazovima. NATO je spreèio etnièko èišæenje u Bosni i Hercegovini, i radi na uspostavljanju mira na Kosovu. Snage NATO-a garantuju bezbednost u Avganistanu. Kako je rekao predsednik Buš : ” Suštinski zadatak NATO-a ostao je isti ” :

” Odbrana èlanica protiv svake vrste agresije. Naš savez je danas suoèen sa novim neprijateljem, koji je doneo smrt nedužnim licima od Njujorka do Madrida. Teroristi mrze sve ono za šta se savez zalaže. Preziru našu slobodu i jedinstvo. Pokušavaju da nas podele, ali im to neæe poæi za rukom. “

Premijer Slovaèke, Mikulas Dzurinda, rekao je da æe sedam novih èlanica NATO-a nastaviti aktivno da uèestvuje u svetskoj borbi protiv terorizma :

” Sigurni smo da je nemoguæe pregovarati sa teroristima, i tragati za kompromisom. Ali je moguæe pobediti u ovoj borbi. “

Još tri zemlje žele da se pridruže NATO-u : Albanija, Hrvatska i Makedonija. ” Sjedinjene Države podržavaju ta nastojanja, ” rekao je predsednik Buš, i nastavio : ” Vrata za ulazak u NATO ostaæe otvorena sve dok se cela Evropa ne ujedini u slobodi i miru. “

XS
SM
MD
LG