Linkovi

Izreèena nova presuda u Hagu - 2004-03-31


Sudije Haškog medjunarodnog suda za ratne zloèine osudile su jednog bosanskog Srbina, bivšeg policajca, na 17 godina zatvora zbog ubistva oko 200 nesrpskih ratnih zarobljenika, 1992. godine. Ovo je druga presuda izreèena u roku od nedelju dana. Iz Haga izveštava dopisnik Glasa Amerike, Lorin Komito.

Darko Mrdja je bio vidno nervozan dok je u sudu opisivan jedan dan, u avgustu 1992. godine, kada je poèinio zloèine koje je priznao. Grupi od preko 200 nesrpskih zatvorenika reèeno je da æe biti razmenjeni za srpske zarobljenike. Umesto toga, autobusom su dovedeni do jedne litice gde im je naredjeno da kleknu kraj ivice, a zatim su streljani. Sudija Alfons Ori podsetio je sudsko veæe da je Mrdja lièno uèestvovao u odbiru zatvorenika koji æe biti ubijeni, da je uèestvovao u njihovom iskrcavanju iz autobusa, èuvanju straže kraj njih, a zatim i u ubijanju. Sudija Ori je taj incident nazvao velikim masakrom:

”Zakljuèili smo da bi kazna trebalo da odražava svu svirepost i neljudskost otelovljene o neposrednom uèešæu Darka Mrdje u otvaranju vatre na više od 200 civila, od koji su svi osim 12 ubijenu.“

Mrdja je prošle godine priznao krivicu po dve taèke optužnice - ubistvu i neljudskim postupcima. Kazna od 17 godina zatvora izreèena mu je u okviru dogovora izmedju tužilaca i branilaca. Uprkos tome, Mrdja je u trenutku izricanja kazne sklopio oèi i pokrio lice šakama.

Sud je saopštio da je uzeo u obzir èinjenice da je Mrdja saradjivao sa tužiocima, da je priznao krivicu i izrazio kajanje, ali nije prihvatio kao olakšavajuæu okolnost tvrdnju da je samo slušao naredjenja. Sudija je rekao da su ta naredjenja bila toliko ”oèigledno nezakonita“ da je Mrdja morao znati da predstavljaju kršenja najosnovnijih pravila rata i osnovnih standarda ljudskosti. Sud je takodje stao na stanovište da su žrtve tog zloèina pretrpele više od uobièajenih patnji u usluèajevima ubistava, i to su mu uzele kao otežavajuæu okolnost.

Ova presuda bila je druga koju je sud ove nedelje izrekao osobi koja je priznala zloèine. U utorak je izreèena presuda bosanskom Srbinu Miroslavu Deronjiæu, politièaru iz ratnog razdoblja. On je osudjen na 10 godina zatvora zbog naredjivanja napada 1992. godine na selo Glogova, u kome je ubijeno više od 60 muslimana.

Izražavajuæi sve veæe nezadovoljstvo sudija zbog uèestalih smanjenja kazni na osnovu priznanja optuženika, predsedavajuæi sudskog veæa u sluèaju Miroslava Deronjiæa rekao je da bi mu - da je mogao - izrekao dvostruko težu kaznu. Iako je haški sud ubrzao proces sudjenja optuženima, njegovi funkcioneri se žale da Srbija ne saradjuje u potpunosti i da i dalje izražava neprijateljstvo prema sudu. Ranije ove nedelje, Skupština Srbije usvojila je kontroverzni zakon kojim se odobrava državna finansijska pomoæ srpskim optuženicima za ratne zloèine, ukljuèujuæi bivšeg predsednika Slobodana Miloševiæa.

XS
SM
MD
LG