Linkovi

Razoružavanje u Avganistanu - 2004-03-31


U Kandaharu, grupa od oko hiljadu pripadnika avganistanskih paravojnih snaga položila je oružje. Tome su prethodile uspešne akcije razoružavanja u Kunduzu, Gardezu i Kabulu u okviru kojih je demobilisano gotovo èetiri hiljade bivših pripadnika paravojnih snaga. Predsednik Hamid Karzai postavio je kao cilj razoružavanje pedeset hiljada boraca i veæ su u toku programi da se demobilisani integrišu u policiju, nacionalnu armiju ili civilni život.

”Predaæu svoje oružje“ , izjavio je za novinsku agenciju Asošieted pres Zaulat Kan. ”To je naredjenje naše federalne vlade i svaki vojnik bi trebalo da posluša naredjenje svoje vlade“.

Kan Mohamed je izjavio da su se njegove paravojne snage ”borile protiv Rusije, i da su provele najveæi deo života u odbrani svoje zemlje. ”Naša želja je “, kaže Mohamed, ”da ih Avganistan nagradi“. Avganistanski funkcioneri su saopštili da æe bivšim pripadnicima paravojnih snaga koji se ne prikljuèe vladinim snagama biti pružena pomoæ da se bave poljoprivredom ili pak otvore sopstveni biznis. Savetnik Ujedinjenih nacija u Avganistanu Sultan Aziz, kaže: ”Suština nije samo u tome da se obezbedi posao veæ da se pruži moguænost biznisima kako bi ljudi poèeli da rade na ispravan naèin koji donosi profit“.

Predsednik Buš je rekao da je: ”Narod Avganistana sada daleko od talibanskog košmara“:

”Gradjani Avganistana su usvojili novi ustav, kojim se garantuju slobodni izbori uz puno uèešæe žena, “ rekao je predsednik Buš. ”Nova avganistanska armija je postala vitalna snaga stabilnosti u zemlji. Otvaraju se novi biznisi. Osnivaju se centri za zdravstvenu negu, dok avganistanska deca - i deèaci i devojèice - ponovo idu u škole.“

Kao što je bivši pripadnik poluvojnih snaga Fazal Rehman rekao jednom reporteru: ”Avganistan se kreæe pravom stazom. Za nekoliko godina, naša zemlja æe biti u dobrom stanju“.

XS
SM
MD
LG