Linkovi

Pauel danas odluèuje o nastavku pomoæi Srbiji - 2004-03-31


Amerièki državni sekretar Kolin Pauel danas bi trebalo da odluèi o sertifikaciji amerièke pomoæi Srbiji, koja je uslovljena saradnjom Beograda sa Haškim tribunalom, hapšenjem i transferom u Hag generala Ratka Mladiæa.

Na nedavnom hiringu o situaciji u Srbiji, pomoænik zamjenika državnog sekretara Ketlin Stivens saopštila je da administracija u Vašingtonu, trenutno nije zadovoljna saradnjom Beograda sa Hagom.

Vašington vjeruje da se 16 Haških optuženika nalazi na terotoriji Srbije.

Meðu njima su, kako je saopšteno, general Ratko Mladiæ i trojica visokorangiranih generala koji su optuženi u oktrobru 2003. godine i koji otvoreno i slobodno žive u Beogradu.

Zakonom koji je usvojio amerièki Kongres, Crnoj Gori - u svakom sluèaju - neæe biti uskraæena amerièka pomoæ.

I Evropa traži bezuslovnu saradnju sa haškim Tribunalom

U autorskom tekstu za beogradsku "Politiku" i podgorièki dnevnik "Vijesti", Evropski komesar za spoljne poslove Kris Paten je objavio da "ukoliko Srbija i Crna Gora želi stabilnu demokratsku buduænost koju Evropa nudi, mora da pokaže da poštuje evropske vrijednosti, naroèito vladavinu zakona i meðunarodnih obaveza".

"Saradnja sa Meðunarodnim sudom za ratne zloèine u bivšoj Jugoslaviji je od esencijalnog znaèaja. O tome nema razgovora. Bez pune saradnje sa Hagom, Srbija i Crna Gora ne mogu da krenu naprijed, u novu fazu napretka prema Evropskoj uniji", saopštio je Paten.

Cisoki funkcioner Evropske Unije, Stefan Lene potvrdio je da je Brisel, saradnjom Beograda sa Hagom, uslovio i izradu Studije o izvodljivosti.

"Nelogièno je da Vašington odloži izradu Studije o izbvodljivosti, jer se Srbija i Crna Gora ne prikljuèuju Sjedinjenim državama. Za nas je to vrlo važan, vrlo moæan instrument uslovljavanja”, rekao je Lene navodeæi da je visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbjednosnu politiklu Havijer Solana na sastanku u Briselu, premijeru Srbije Vojislavu Koštunici naglasio da je "teško zamisliti da æe studija o izvodljivosti biti pozitivna i da æe poèeti proces asocijacije i stabilizacije – bez znaèajnog napretka u procesu saradnje sa haškkim tribunalom".

Lene je takoðe rekao da nema razlika i da postoji apsolutna koordinacija Brisela i Vašingtona u smislu uslovljavanja podrške Beogradu saradnjom sa tribunalom u Hagu.

XS
SM
MD
LG