Linkovi

Izložba fotografija u Los Andjelesu - 2004-03-30


Izložba pod nazivom “Fotografi genija” bavi se radom 38 pionira umetnosti fotografije iz 19. i 20 . veka. Prateæa izložba predstavlja nova umetnièka dela u posedu muzeja “Geti”, a svi radovi na obe izložbe pripadaju kolekciji samog muzeja.

Kustos muzeja Veston Nef kaže da 158 eksponata sa glavne izložbe pokazuje talenat nekih od najveæih svetskih fotografa, od Rusa Aleksandra Rodèenka do Manuela Alvareza Brava iz Meksika. Nef kaže da su svi oni bili umetnièki i tehnièki inovatori.

“Nije sluèajno što su neki od najinventivnijih fotografa istovremeno bili majstori fotografskog zanata, koji su pomerili granice umetnosti i zanata fotografije. Tako je na primer Karlton Votkins tražio da se napravi džinovska kamera, teška 34 kilograma sa objektivom od 14 kilograma, koju je na posebnoj platformi preneo u divljinu Nacionalnog parka Josemajt, da bi uspešno zabeležio velièanstvenu lepotu tog mesta, što se moglo postiæi jedino na veoma velikom negativu.

Francuski fotograf Gustav Le Grej razvio je negativ koji je bolje mogao da prenese suptilne prelive svetlosti i senke. Kasnije, Anri Kartije-Breson upotrebio je novu laganu kameru “Lajka” kako bi na snimku “uhvatio” spontanost svojih modela.

Rad inovativnog amerièkog fotografa Mena Reja takoðe je deo izložbe, kao i fotografije Doroteje Lang, koja je 30-ih godina prošlog veka zabeležila tipiène prizore Velike Depresije u Americi. Fotografije njihovog mlaðeg savremenika Miltona Rogovina takoðe su deo izložbe novih eksponata muzeja “Geti”. Gospodin Rogovin, koji sada ima 94 godine, došao je na otvaranje izložbe.

“Èitav moj rad oduvek se fokusira na one koje ja smatram zaboravljenima – ‘los olvidados’ – oni su ti koji mene zanimaju. Nikada nisam fotografisao bogate ili pripadnike srednje klase. I ja ne radim fotografije za novac. Samo me zanima da prikažem ljude kao pojedince”

Gospodin Rogovin diplomirao je na Univerzitetu Kolumbija kada je velika ekonomska kriza bila na vrhncu, a siromaštvo te ere ostavilo je dubok utisak na njega. Kada je imao 48 godina, poèeo je da pravi fotografije u malim crkvama u Bafalu, Njujorku, gde je živeo i radio kao optièar. Kasnije je obišao osiromašene planine Apalaèa na jugu Amerike, kako bi zabeležio naèin života lokalnih stanovnika. Socijalni aktivista koliko i fotograf, Rogovin je snimao rudare i voðe sindikata. Kasnije je putovao u brojne zemlje, fotografišuæi rudare i radnike na Kubi, u Francuskoj, Španiji, Kini, Meksiku i drugim delovima sveta. Danas, Rogovin posveæuje vreme organizovanju svojih radova, ali više ne koristi kameru.

”Kada imate 94 godine, ruke vam više nisu tako mirne kao nekada. I tako sam ja završio sa snimanjem fotografija, ali me zanima da vidim da se moj rad objavi ili izloži. Kao što je moja žena èesto govorila, sada je vreme za žetvu plodova rada”

Muzej “Geti” proslavlja 20 godina sakupljanja fotografije, što je forma izražavanja koja na magièan naèin spaja nauku i umetnost, kaže kustos muzeja Veston Nef. Izložba "Fotografi genija” biæe otvorena u “Geti”-ju do kraja jula, a izložba novih dela u posedu muzeja, ukljuèujuæi i fotografije Miltona Rogovina, otvorena je do kraja maja.

XS
SM
MD
LG