Linkovi

Kompjuterski hardver biæe džabe - 2004-03-30


U narednih deset godina cena kompjuterskog hardvera æe toliko pasti da æe biti skoro džabe. Ovo predvidjanje bi zvuèalo kao šarena laža da ga nije izgovorio sam Bil Gejts, moæni predsednik moænog Majkrosofta, i verovatno najbogatiji èovek na svetu. Ne samo to. Govoreæi na jednom simpozijumu o informacionoj tehnologiji Bil Gejts je izneo predvidjanje da æe novi prodori u hardveru i softveru, kao i neprestano poveæanje kapaciteta i brzine kompjutera, dovesti do redovne upotrebe mašina koje æe moæi da prepoznaju ljudski glas i rukopis. Istina je da takav hardver i softver veæ postoji, ali ipak nedovoljno usavršen da bi bio u svakodnevnoj upotrebi. Kako je rekao Bil Gejts: Mnoga od komplikovanih pitanja kompjuterske tehnologije, na kojima se radi poslednjih trideset godina, biæe rešena tokom naredne decenije. Osim ovoga, Gejts predvidja da æe napredovanje u razvoju softvera omoguæiti programerima da za kraæe vreme kreiraju programe koristeæi simbole odredjenih segmenata softvera, umesto pisanja pojedinaènih programskih linija. Predsednik Majkrosofta je izjavio da njegova firma ubrzano radi na razvoju nove tehnologije, ali je podvukao da najviši prioritet ostaje bezbednost kompjutera i kompjuterskih mreža. Prema njegovim reèima, u naredne dve godine biæe pronadjeno rešenje za potpuno blokiranje neželjene elektronske pošte, koja trenutno zadaje glavobolju mnogim korisnicima interneta. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG