Linkovi

Laser od 500 triliona vati - 2004-03-29


Amerièki nauènici i dalje se nadaju da æe jednoga dana uspeti da izazovu održivu nuklearnu fuziju, odnosno izvor koji bi davao više energije nego što troši. Fuzija, za razliku od fisije, ne proizvodi štetna radioaktivna zraèenja pa bi mogla da predstavlja idealan i neiscrpan izvor energije. Nezgoda je samo u tome što je za fuziju potrebno stvoriti uslove koji vladaju u jezgrima zvezda. Izgleda nemoguæe, ali nije baš tako. U Nacionalnoj laboratoriji Livermor, gradi se fuziona komora koja æe, kada bude sagradjena, imati 192 lasera koji æe biti u stanju da prozivedu energiju od - pridržite se za nešto - 500 triliona vati. Hiljadu puta više nego što se proizvodi u èitavim Sjedinjenim Državama. Ova energija trajaæe nekoliko milijarditih delova sekunde, a biæe usmerena na kuglicu smrznutog vodonika velièine glave èiode. Atomi vodonika bi trebalo da se fuzionišu i pri tom oslobode energiju - takodje vrlo kratkotrajnu - koja bi bila veæa od uložene. Ako eksperiment uspe, sledeæa faza biæe njegovo ponavljanje sa sve veæom uèestanošæu. Kada laseri budu mogli da bombarduju veæe kuglice vodonika otprilike jednom u sekundi, nauènici se nadaju da bi dobijena energija mogla da poène da se praktièno koristi. Fuzioni reaktori radili bi na istom principu kao današnji. Ogromna energija proizvodila bi paru za okretanje turbina, odnosno generatora za dobijanje elektriène energije. Oèekuje se da æe prvi eksperimenti sa fuzijom poèeti 2014. godine. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG