Linkovi

26. marta 1997. tragièni ritual èlanova sekte ”Nebeska kapija“ - 2004-03-26


26. marta 1997. policija u mestu Ranèo Santa Fe, predgradju San Dijega, u Kaliforniji, otkrila je 39 žrtava masovnog ubistva èlanova sekte ”Nebeska kapija“. Dvadeset osam žena i 18 muškaraca razlièitog godišta imali su tamnu odeæu i patike tamne boje, a ležali su mirno, bez traga povrede. Istraga je pokazala da se radi o pripadnicima kulta ”Nebeska kapija“, èiji je voða, Maršal Eplvajt, u oktobru 1996. iznajmio pomenutu kuæu, rekavši vlasniku da su oni andjeli poslati na Zemlju. Eplvajt, koji je takodje izvršio samoubistvo, zagovarao je apstinenciju, a svoje sledbenike je ubedio da se iza Hejl-Bopove komete koja se tada kretala ka Zemlji, nalazio svermirski brod koji dolazi po njih. Krajem marta 1997, kada je kometa bila najbliže zemlji, Maršal Eplvajt je zajedno sa svojih 38 sledbenika popio smrtonosnu dozu fenobarbituola i votke, a umirali su tokom nekoliko narednih dana, nadajuæi se da æe napustiti svoje ”telesne posude“, uæi u svemirski brod i njime kroz ”Nebesku kapiju“ u viši vid egzistencije. Iako je samoubistvo pripadnika ovog kulta izazvalo šok u amerièkoj javnosti i skrenulo pažnju na postojanje velikog broja sliènih grupa, na njihovom ukidanju ništa nije moglo da se uradi zbog slobode veroispovesti koja je garantovana Ustavom SAD.

XS
SM
MD
LG