Linkovi

Bela kuæa odbacuje kritike na raèun predsednika Buša - 2004-03-26


Kritika od strane Rièarda Klarka pogodila je u živac Bele kuæe koja je odmah prešla u kontraafnzivu. Klark, koordinator u Bušovoj administraciji za kontraterorizam do pre otprilike godinu dana kada je podneo ostavku na taj položaj, tvrdi da se predsednik Buš oglušio o upozorenja o opasnosti od Al Kaide, pre no što je izvršen teroristièki napad na SAD 11. septembra 2001, i da je bio fokusiran iskljuèivo na Irak. Te tvrdnje su sadržane u nedavno objavljenoj knjizi Rièarda Klarka, koji se našao u žiži pažnje javnosti kada je u sredu izašao da svedoèi pred nezavisnom komisijom koja istražuje okolnosti pod kojima se dogodio teroristièki napad na SAD. U pripremljenom saopštenju iznetom juèe na skupu koji je trebalo da bude posveæen eknomskoj politici Bele kuæe, predsednik Buš se osvrnuo na pretres pred tom komisjiom.

“Da sam znao da je neprijatelj planirao da koristi avione u napadu na Ameriku, upotrebio bih sve resurse, sve što nam stoji na raspolaganju i svu moæ ove vlade da zaštitim amerièki narod.“

Nekoliko sati kasnije, stigao je još jedan znak da je Bela kuæa zabrinuta zbog Klarkovog svedoèenja, što ukazuje da je adminstracija Džordža Buša rešena da se u amerièkoj javnosti èuje i razume i njena verzija prièe. Glavni pravni savetnik predsednika Buša, Alberto Gonzales, uputio je pismo komisiji sa zahtevom da se savetnica za nacionalnu bezbednost Kondoliza Rajs neformalno ponovo sastane sa èlanovima komisije. U pismu komisiji, Gonzales je ukazao da Kondoliza Rajs želi da razjasni -- kako se izrazio -- niz pogrešnih karakterizacija. Medjutim, ta ponuda ne udovoljava zahtevima nekih èlanova komisije koji su veæ održali sa gospodjom Rajs èetvorosatni sastanak iza zatvorenih vrata, i koji traže da ona pod zakletvom javno svedoèi pred komisijom. U istom pismu iz Bele kuæe, ukazuje se da predsednièki savetnici nikada ne svedoèe pred komisijama koje formira Kongres, i da se to pravilo posebno odnosi na pitanja nacionalne bezbednosti koja bi trebalo da ostanu van domašaja javnosti. U intervjuu televizijskoj mreži NBC, Gonzales je takodje ukazao da - u pravnom pgoledu - nije potrebno da Kondoliza Rajs svedoèi pod zakletvom i da su zvaniènici Bele kuæe veæ i onako spremni da kažu isitnu. “ Ovde se ne radi o skrivanju informacija. Situacija je sasvim suprotna, omoguæili smo uvid i pristup koji su bez presedana.“

Komisija treba da pripremi konaèni izveštaj u julu, što znaèi da æe on biti objavljen u jeku kampanje za predsednièke izbore, odnosno u vreme kada Demokratska stranka održava svoju nacionalnu konvenciju.

XS
SM
MD
LG