Linkovi

Buš i Ebadi o stanju ljudskih prava - 2004-03-25


Iranski borac za ljudska prava, Širin Ebadi, govorila je na konferenciji o islamu i univerzalnim vrednostima, koja je nedavno održana u Džakarti u Indoneziji. Ebadijeva, koja je 2003. dobila Nobelovu nagradu za mir, ukazala je da pojedine muslimanske voðe izvræu smisao islama da bi opravdale diktatutu. “Mnoge vlade su od islama naèinile štit, da bi se sakrile iza njega. One pravdaju svoju tiraniju tumaèenjima vere”, rekla je Širin Ebadi, inaèe pravnica u Iranu, koja je iznela sliènu tezu u jednom ranijem govoru o pravu žena, koji je održala u Ženevi u Švajcarskoj. Tada je objasnila da je demokratija najbolji naèin da žene dostignu pravdu i jednakost u društvu. Meðutim, “pojedine islamske vlade”, rekla je Ebadijeva tom prilikom, tvrde da “demokratija nije spojiva sa islamom... Te vlade promovišu svoja uverenja i sopstvene nedemokratske prakse, nameæuæi narodu ta uverenja.” Predsednik Džordž Buš je rekao da su ga Širin Ebadi i njena borba za ljudska prava impresionirali.

“Nije èudno što je dobila Nobelovu nagradu. Ona je ponosna Iranka i odana muslimanka. Ona veruje da je demokratija konzistentna sa islamskim uèenjima i mi se slažemo sa njom. U to verujemo i mi u Americi. Religija koja traži pojedinaènu moralnu odgovornost i podstièe susretanje pojedinca sa Bogom je potpuno saglasna sa pravima i odgovornostima samoupravne vlade”, rekao je predsednik Buš, objasnivši da Amerikanci ”veruju da je Bog hteo da svaka osoba bez obzira na kulturu živi slobodno” i da je to “stvar nacionalnog ubeðenja”.

“Politika Amerièke vlade je da stane iza nezamenjivih zahteva ljudskog dostojanstva - vladavine zakona, ogranièavanja moæi države, slobode govora, slobode veroispovesti, jednakosti pred zakonom, poštovanja žena, verske i nacionalne tolerancije i zaštite privatne svojine”, rekao je predsednik Buš. “Mi u to verujemo i neæemo se promeniti”, zakljuèio je amerièki predsednik.

XS
SM
MD
LG