Linkovi

Miloševiæ zatražio da bude pušten na slobodu - 2004-03-25


To je zakljuèak današnje rasprave u predmetu protiv Slobodana Miloševiæa koju je predsednik Tribunala sudija Teodor Meron sazvao kako bi se optuženi izjasnio o tome da li prihvata da sudjenje bude nastavljeno uz novog sudiju. Miloševiæ je odbio da se o tome izjasni ponavljajuæi da se radi o sudu koji on ne priznaje koji je “lažni sud” i da on zato nema razloga da se izjašnjava o njegovim administrativnim pitanjima.

Miloševiæ je medjutim iskloristio priliku da uputi tri zahteva. Prvo da bude produžen rok od 90 dana koliko mu je veæe odobrilo za pripremu odbrane. Drugo da za izvodjenje svojih dokaza dobije više od odobrenih 150 radnih dana što je kako je rekao “dvostruko manje nego što je imala lažne optužbe”, i konaèno da bude pušten na slobodu jer, rekao je, nema nameru da pobegne veæ da pobedi lažnu optužbu koja je ionako veæ krahirala u svom poluvremenu.

Sudija Meron je odbijanje Miloševiæa da se izjasni protumaèio kao da se optuženi protivi nastavku postupka sa novim sudijom i zakljuèio da æe o tome dalje odluèivati pretresno veæe koje, podsetio je može da odluèi da se postupak ponovi ili ako oceni da je to u interesu u interesu pravde nastavi sa novim sudijom kada od nje ili njega dobije potvrdu da se upoznao sa predmetnim spisima.

Stane medjutim imaju i moguænost žalbe na takvu odluku što bui znaèilo da æe konaènu odluku o tome doneti Žalbeno veæe.

XS
SM
MD
LG