Linkovi

Nastavlja se kongresna istraga o teroristièkim napadima - 2004-03-24


Administracije predsednika Džordža Buša i njegovog prethodnika Bila Klintona bile su dobro upoznate sa sve veæom opasnošæu koju je Al Kaida predstavljala za Sjedinjene Države. Al Kaida je umešana u niz napada na amerièke ciljeve, meðu kojima je i prvi napad 1993. godine na Svetski trgovinski centar u Njujorku. Nezavisna komisija sada nastoji da utvrdi da li su dve pomenute amerièke administracije mogle da spreèe napade 11. septembra 2001. preduzimanjem agresivnijih akcija protiv Al Kaide. Komisija je utvrdila da se Bušova administracija sve do septembarskih napada nije do kraja bavila razradom anti-teroristièke politike sve do septembarskih napada. Po reèima Donalda Ramsfelda, jednog od važnih svedoka na juèerašnjem pretresu, administracija predsednika Buša nije posedovala èvrste informacije o potencijalnom napadu na amerièkom tlu. Na to je jedan od èlanova komisije, Bob Keri uzvratio da je Bušova administraciju pogrešila što nije proglasila rat protiv terorizma kada je Al Kaida još mnogo pre 11. septembra 2001. izvela nekoliko teških napada na amerièke interese:

“Znalo se da je vojska na èelu sa Osamom bin Ladenom proglasila rat protiv nas još 28. februara 1998. Na pretresu smo èuli svakojake izgovore zbog èega je na te napade uzvraæeno jednom jedinom raketnom akcijom, i ništa više. Posle toga, 19-orica otmièara aviona nanela su nam potpun poraz i to operacijom izvedenom sa manje od pola miliona dolara”, rekao je Keri. Na kritiku o neproglašenom ratu protiv terorizma, Donald Ramsfeld je odgovorio:

“Ne verujem da bi nas to spasilo od 11. septembra”, rekao je Ramsfeld. Kolin Pauel je izneo slièno mišljenje, dok je bivši državni sekretar Medlin Olbrajt ustvrdila da je administracija Bila Klintona bila krenula u ofanzivu protiv terorizma nakon napada na dve amerièke ambasade u Africi 1998. godine. Predsednik Klinton je tada bio naredio likvidaciju bin Ladena i upotrebu sile. Pretres nezavisne komisije se, inaèe, održava u jeku kontroverze povodom tvrdnji iznetih u knjizi Rièarda Klarka, bivšeg savetnika Bele kuæe za borbu protiv terorizma. Klark smatra da se predsednik Buš u svom pristupu antiteroristièkim aktivnostima suviše usredsreðivao na Irak, a nedovoljno na Al Kaidu.

XS
SM
MD
LG