Linkovi

Snabdevanje strujom sve više je ugroženo - 2004-03-24


Prošlogodišnji raspadi delova sistema za snabdevanje strujom u Severnoj Americi i Italiji, ostavili su veliki broj ljudi u mraku. Struènjaci upozoravaju da æe takvih raspada biti još i da æe postati èešæi, ako se nešto ne preduzme za modernizaciju visokonaponske mreže. Veæina današnjih elektrodistributivnih mreža, èak i ovde u Sjedinjenim Državama, datira iz pedesetih godina prošlog veka. Njihovi prekidaèi nisu u stanju da reaguju dovoljno brzo da uspostave ravnotežu sistema kada neki njegov veæi deo, iz bilo kog razloga, ispadne iz mreže. Zbog toga se sada ubrzano razvijaju nova tehnološka rešenja. Kao prvo, razradjuju se metode koje æe biti u stanju da procenjuju ravnotežu mreže u realnom vremenu i ukazuju na moguæa preoptereæenja. Drugim reèima, kompjuteri bi trebalo da bolje prate stanje mreže, pa èak i da predvidjaju moguæa ispadanja. Drugo, konstruišu se brzi prekidaèi za preusmeravanje protoka struje. Postojeæi reaguju u desetinkama sekunde, što je isuviše sporo - potrebni su prekidaèi koji reaguju u milisekundama. Treæe, mnogi eksperimentišu sa nekom vrstom strujnih amortizera, odnosno uredjaja koji bi trebalo da na sebe prime velika, kratka preoptereæenja, dok se mreža ne stabilizuje. I èetvrto, razmatra se moguænost izgradnje veæeg broja manjih elektroenergetskih izvora, lociranih blizu potrošaèa. Nezgodna okolnost je to, što æe za modernizaciju elektromreža biti potrebne godine i velika ulaganja. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG