Linkovi

Godišnjica gušenja demokratije na Kubi - 2004-03-23


Pre taèno godinu dana, komunistièki režim Fidela Kastra poèeo je široki obraèun sa prodemokratskim aktivistima na Kubi. Brojni novinari, ekonomisti i politièki reformisti, pritvoreni su u seriji organizovanih èistki. Neki su osloboðeni, ali je 75 zatvorenika izvedeno na nameštena suðenja i osuðeno na kazne do 28 godina zatvora. Njihov jedini zloèin, rekao je amerièki predsednik, Džordž Buš, bilo je zalaganje za slobodu i dostojanstvo kubanskog naroda.

“Njihov zloèin je bilo to što su izdavali novine, organizovali pisanje peticija i sastanke na kojima se razmotrala buduænost zemlje. Kubanski politièki zatvorenici su bili tuèeni i zatvarani u samice, bez medicinske nege”.

Gušenje prodemokratskih aktivnosti na Kubi i dalje izaziva oštru osudu širom sveta. Organizacija za praæenje stanja ljudskih prava, Amnesti internešenal, objavila je novi izveštaj o akcijama Fidela Kastra. Posle detaljne analize procesa protiv zatvorenih Kubanaca, u izveštaju se istièe da je “jasno da se radi o zatvorenicima savesti, pritvorenim zbog mirnog izražavanja liènih uverenja.” Predsednik Buš neprekidno traži oslobaðanje kubanskih politièkih zatvorenika. Kubanskom narodu, kako je rekao, trebalo bi da se omoguæi da se organizuje, okuplja, objavljuje i slobodno izražava. Organizacije za praæenje ljudskih prava bi trebalo slobodno da dolaze na Kubu, u kojoj bi trebalo da postoje slobodni izbori.

“Dajuæi demokratski primer, moramo nastaviti da podržavamo hrabri narod Kube, koji veæ skoro pola veka trpi tiraniju i ugnjetavanje. Diktatorima nema mesta u sve tri Amerike”, rekao je amerièki predsednik, dodavši da æe normalizovanje odnosa sa Kubom biti moguæe tek kada ona bude imala novu demokratsku vladu, kada bude poštovana vladavina zakona i kada budu zaštiæena prava kubanskog naroda.

XS
SM
MD
LG