Linkovi

Ustavni amandmani u Kini - 2004-03-23


U Kini su usvojeni ustavni amandmani o privatnom vlasništvu i ljudskim pravima. U jednom od amandmana se navodi da ”zakonski steèena privatna svojina neæe biti ugrožavana”, a u drugom da “država poštuje i štiti ljudska prava”. Zamenik portparola amerièkog Državnog sekretarijata, Adam Ereli, rekao je da je “zaštita privatne svojine i ljudskih prava kamen temeljac savremene otvorene ekonomije i produktivnog i kreativnog društva u kojem postoji vladavina zakona”. Meðutim, Ereli je istakao da æe kljuè za sve to biti naèin na koji Kina bude sprovodila te amandmane.

“Imati napisane zakone je jedno, a drugo je postojano ih sprovoditi. Svakako da se nadamo da æe ovi ustavni amandmani biti odluèno sprovedeni”.

Peking je preduzeo akciju samo nekoliko nedelja pošto je amerièki Državni sekretarijat objavio godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u svetu, u kojem se navodi da se stanje ljudskih prava u Kini tokom prošle godine pogoršalo. Vlast je hapsila prodemokratske aktiviste, zatim one koji su koristili internet za propagiranje reformi, one koji se zalažu za borbu protiv širenja virusa HIV i side, radnike koji protestuju, advokate koji brane disidente i mnoge koji su želeli da iskoriste prednosti veæ usvojenih reformi. Novi zatvorenici su se pridružili hiljadama Kineza koji su veæ u zatvorima zbog politièkih ili verskih ubeðenja. Meðu njima su i mnogi zatvoreni 1989, u vreme protesta na Trgu Tijenanmen. Pošto je u junu petnaesta godišnjica brutalnog gušenja tih protesta, mnogi i dalje traže od Kineske vlade da mirne studentske demonstracije prestane da naziva “kontrarevolucionarnom pobunom”. Kineski lideri su shvatili da ekonomska sloboda dovodi do rasta nacionalnog bogatstva. Nadajmo se da æe pre ili kasnije - zajedno sa studentima sa Trga Tijenanmen - takoðe otkriti da je sloboda nedeljiva i da politièke, socijalne i verske slobode, imaju suštinski znaèaj za velièinu nacije i nacionalno dostojanstvo.

XS
SM
MD
LG