Linkovi

Majke ne treba da se oseæaju krivim - 2004-03-22


Majke male dece su veoma zauzete i umorne...posebno ako pored toga imaju i redovan posao.

Majke prièaju da se bude obièno u 5 i 30 zajedno sa bebom i da se ne naspavaju dovoljno, jer kad beba konaèno zaspi one se posveæuju kuænim poslovima. I pored svega toga, mnoge žene imaju oseæaj da treba još daleko više da èine kako bi bile uspešne majke. Prema profesoru Univerziteta države Mièigen, Suzan Daglas, tokom proteklih dvadeset godina, promene životnog stila su uèinile ulogu majke još više podložnom stresu:

”Slobodno vreme je u padu od osamdesetih godina. Ljudi rade više i duže, a to se odnosi i na majke. Istovremeno, standardi za ono što znaèi biti dobra majka su izuzetno visoki. Majke su u vrtlogu ovog neumoljivog trenda. Stoga je sve to stresno i gotovo nemoguæe postiæi.“

Suzan Daglas je ko-autor knjige: ”Mit majke: Idealizacija majèinstva i kako je ono potkopalo žene.“ Tokom sedamdesetih došlo je do dramatiènog porasta broja žena koje rade van kuæe i istovremeno podižu decu. Suzan Daglas kaže da pošto zaposlene majke nemaju pred sobom model, one se okreæu medijima na kojima vide filmske zvezde koje postižu naizgled sve. Medjutim, Daglas kaže da su majke glumice postavile veštaèki visoke standarde za majèinstvo koje obiène majke nikada nisu mogle da dostignu.

”Obiène majke se nadju pred kasom u samoposluzi, sa svojom decom koja možda vrište, a na naslovnim stranama èasopisa koji se tamo prodaju vide savršeno doterane majke sa svojim savršenim bebama. Iako imaju dvogodišnju decu njihove kuæe su dekorisane belim sofama, belim tepisima.“ Neke slavne majke priznaju razliku izmedju njihovih i drugih porodica. Suzan Daglas navodi izjavu filmske glumice i majke èetovoro dece, Meril Strip, koja istièe da je ne treba idealizovati, jer sve to nikada ne bi postigla da nema ogromnu pomoæ u kuæi. Profesorka Daglas apeluje na radne majke da se ne oseæaju krivim:

”Tokom poslednje decenije došlo je do važnih promena. Neke žene imaju fleksibilno radno vreme, dok ga druge nemaju. Neke kompanije imaju izvanredne deèje vrtiæe, druge ih nemaju. Èovek se pita šta bi se desilo kad bi žene poèele da pitaju politièare: šta planiraju da uèine za zaposlene majke i njihovu decu. Mislim da bi se u tom sluèaju politièka agenda u ovoj zemlji promenila.“

Suzan Daglas smatra da æe njena knjiga pružiti savete obiènim majkama kako da uspostave sopstvene standarde za uspeh i dodaje da žene moraju da odbace mit da ne èine dovoljno, jer, zapravo, one obavljaju svoj posao sasvim dobro.

XS
SM
MD
LG