Linkovi

Zvuènici koji ugušuju buku - 2004-03-19


Osobe koje rade u prostorijama u kojima ima mnogo kompjutera èesto nisu svesne koliku buku stvaraju mali ventilatori koji hlade pregrejane mikroprocesore. Što su kompjuteri veæi, brži i snažniji, to su i ventilatori veæi i mnogobrojniji, a samim tim i buèniji. Jedan profesor fizike iz Solt Lejk Sitija dosetio se kako da utiša svoj kompjuter dodajuæi mu èetiri mikrofona i èetiri zvuènika! Ako se seæate iz matematike kako se brojevi sa pozitivnim i negativnim predznakom potiru, onda æete lako shvatiti ovaj koncept. Mikrofoni beleže buku ventilatora, šalju te signale u mali mikroprocesor koji ih pojaèava i šalje u zvuènike koji proizvode potpuno isti šum - ali obrnute faze, kao preslikan u ogledalu. Drugim reèima, zvuènici prave zvuène talase inverzne talasima koje prave ventilatori i na taj naèin ih potiru. Istina, šum koji stvara vazduh gonjen elisama ventilatora ne može da se potre, ali se potpuno ugušuje njihovo karakteristièno prigušeno zviždanje. Oni koji su èuli ovaj uredjaj na delu, kažu da se oseæa jasna razlika kada je on ukljuèen i kada je iskljuèen. Zanimljivo je da neke bogatije avio-kompanije na prekookeanskim letovima dele specijalne slušalice koje na slièan naèin prigušuju buku u kabinama aviona. Amerièka svemirska agencija - NASA - pokušala je da na isti naèim priguši buku raketnih motora, ali taj problem se pokazao mnogo komplikovanijim, pa je NASA odustala. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG