Linkovi

Dirižabli su ponovo u modi - 2004-03-19


Amerièke kompanije Lokid-Martin i Stratkom internešenel konstruisale su letelice lakše od vazduha i bez ljudske posade koje æe lebdeti na velikoj visini i služiti kao relejne stanica za telekominikacije i osmatranja. Ovi moderni dirižabli biæe postavljeni u skoro potpuino geostacionarni položaj, što znaèi da æe se stalno nalaziti iznad iste taèke, na visini od 21 kilometar, odnosno jedva unutar spoljnog sloja zemljine atmosfere, gde nema vazdušnih strujanja i nevremena. Amerièke oružane snage planiraju da postave 11 ovakvih letelica sa radarima za osmatranje svih amerièkih obala i granice prema Meksiku. Dirižabli æe biti ispunjeni helijumom i biæe opremljeni elektriènim motorima sa elisama za stabilizaciju i održavanje u odredjenom položaju. Energiju za motore i uredjaje dobijaæe iz kombinovanog izvora. Na delu trupa dirižabla, kao i na jednom vertikalnom i dva horizontalna stabilizatora, biæe postavljene savremene, tanke fotoelektriène æelije, dok æe pomoæni izvor struje biti vodoniène, takozvane gorivne æelije. Zahvaljujuæi lakom sintetièkom materijalu od koga su sagradjene, letelice æe moæi da ostanu u istom položaju nedeljama, pa èak i mesecima. Kako se oèekuje, ugradjeni senzori moæi æe da osmatraju podruèje od 1250 kilometara u preèniku. Pomenute dve kompanije su do sada sagradile i ispitale više ovakvih letelica pa smatraju da su spremne za redovnu upotrebu. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG