Linkovi

Koliko vode treba da pijemo ? - 2004-03-19


Mnogi ljudi smatraju da treba da piju oko osam èaša ili oko dva litra vode dnevno - jer im je tako govoreno celog života. Medjutim, kako se navodi u novim istraživanjima, struènjaci smatraju da treba slušati svoje telo i piti onoliko vode koliko vam se pije. Naime, amerièki Institut za medicinu u najnovijem izveštaju navodi da su najzdraviji ljudi vodjeni iskljuèivo svojim oseæajem žeði. Ova organizacija koja obièno daje nauène i tehnièke savete amerièkoj Vladi i javnosti, ovoga puta navodi da bi žene trebalo da piju oko 2,7 litra vode dnevno, dok bi za muškarce mera trebalo da bude oko 3,7 litra. U izveštaju se ne navodi koliko konkretno èaša vode treba piti, i to zato što potrebne kolièine teènosti èovek ne dobija samo putem vode, veæ i putem hrane i napitaka, kao što su sokovi, gazirana piæa i mleko. Iako neki napici sadrže kafein, navodi se da èovek ne gubi toliko vode koliko se do sada smatralo. Meðutim, i dalje se ukazuje da fizièki aktivni i oni koji žive u toplim predelima treba da piju više vode, što ponekad može da bude i dvostruko više od uobièajene kolièine. Pa ipak, sve ovo ne daje odgovor na pitanje zbog èega èesto èujemo da treba piti osam èaša vode dnevno. Po nekima, radi se o jednom nesporazumu do kojeg je došlo 1945. godine, kada je Nacionalna akademija nauka, taènije njen Odbor za ishranu, objavio da je potrebna dnevna kolièina vode za odrasle 2,5 litra, ili jedan mililitar za svaku unetu kaloriju. Medjutim, u istom izveštaju je saopšteno da se najveæi deo vode nalazi u spremljenoj hrani, da bi se kasnije ispostavilo da je ta nepreciznost izazvala nove nesporazume.

XS
SM
MD
LG