Linkovi

Razgovor sa pomoænikom zamenika amerièkog državnog sekretara Ketlin Stivens o  nasilju na Kosovu - 2004-03-18


Stivens: Danas se u UN-u pruža prilika da se razmotre šokantni, zabrinjavajuæi dogadjaji na Kosovu, i da se utvrdi šta medjuanrodna zajednica može da uèini da bi se nasilje odmah prekinulo, i obnovio normalan život u miru i pod uslovima vladavine zakona. Naš predstavnik u UN æe se pridružiti ostalima u pozivu da se neodložno prekine nasilje za koje nema izgovora bilo da je upereno protiv etnièkih zajednica ili pripadnika Unmika. Kosovo mnogo rizikuje ovakvim nasiljem; i mi želimo da pomognemo na svaki moguæi naèin da se ono zaustavi.

VOA: Kada kažete Kosovo mnogo rizikuje mislite li time na nazadovanje u implementaciji standarda?

Stivens: U svetlu onoga što se dešava sada na Kosovu i našeg pristupa tim dogadjajima mislim da uopšte nije momenat da se razmišlja o buduæem statusu Kosova -- ono o èemu moramo da razgovorama jeste sadašnji status, a sadašnji satatus je neprihvatljiv! Ljudski životi su u opasnosti, koriste se neprihvatljivi naèini izražavanja stavova, bez obzira kakvi ti stavovi bili. Trenutno postoji opasnost da Kosovo, ne samo što nije doraslo standardima koji se od njega traže i o kojima se mnogo govori, nego nije doraslo ni najelementarnijim standardima svetskog društva.

VOA: SAD su obeæale svu potrebnu pomoæ da se nasilje zaustavi: da li to podrazumeva i slanje dodatnih trupa?

Stivens: Naravno, mi uèestvujemo u KFOR-u i pozdravljamo dolazak komandanta NATO-a admirala Džonsona na Kosovo gde æe se on iz prve ruke upoznati sa situacijom i doneti odluke kojima æe se obezbediti da KFOR, UNMIK i kosovska policija stave sitaciju pod kontrolu. Istovremeno, želimo da kosovski lideri i lideri širom regiona odluèno apeluju na sve da se nasilje zaustavi.

VOA: Šta æe Vašington uraditi da se zaštite srpski sakralni objekti na Kosovu?

Stvens: To je velika tragedija: uništeno je ne samo mnogo domova veæ i verskih objekata. To je apsloutno neprihvatljivo! Snažno podržavamo KFOR-a i policiju na terenu da uèine sve što je moguæe da se ovo nasilje zaustavi.

VOA: Nasilja je bilo i u Srbiji, gde je nova vlada suoèena sa pritiskom javnosti da preduzme akciju u cilju zaštite kosovskih Srba. Šta savetujete Beogradu?

Stivens: Napadi na sakralne objekte u Srbiji takodje su neprihvaljivi; i mi ih jednako osudujemo i tražimo da se oni zaustave. Pozivamo lidere u Beogradu da se odluèno suprotstave takvim nasilnièkim aktivnostima. Znam da je u Beogradu uhapšen izvestan broj ljudi koji su uèestvovali u nasilju - i to je primereno reagovanje vlasti kako bi se oèuvala vladavina zakona. Znamo i da je prošle noæi bilo nemira oko naše ambasade u Beogradu i da su sprski organi bezbednosti reagovali. Pozivamo vlasti u Beogradu da obezbede neometan rad naše ambasade.

VOA: Neki analitièari smatraju da je erupcijom nasilja sahranjena ideja o multietièkom Kosovu. Šta je vaš komentar?

Stivens: Èini mi se da pouka 20. a možda i 21. veka glasi -- nema alternative multietièkoj buduænosti. Nema ni prihvatljive buduænostui za Kosovo ukoliko ona ne podrazumeva evropske, amerièke, demokratske ideale tolerancije i multietniènosti. Takav je svet u kojem živimo; to je jedini naèin da se spreèi povratak užasima prošlosti.

XS
SM
MD
LG