Linkovi

Film Hidalgo - 2004-03-14


Poslednjih dana Divljeg zapada, Frenk Hopkins je bio jahaè koji je raznosio poruke, ratne naredbe i druge važne papire za amerièku vojsku. On i njegov mustang «Hidalgo» postali su poznati i po pobedama na dugim trkama izdržljivosti, koje su bile popularne na prelasku iz 19. u 20. vek. To ih je dovelo do najveæe trke izdržljivosti u to doba.

S obzirom na to da se našao u drugom svetu i potpuno drugaèijoj kulturi, ovaj stameni Amerikanac postao je interesantan okolini, ali mnogo manje nego njegov konj, kome su se podsmehivali ponosni vlasnici i jahaèi èistokrvnih arapskih konja. Vigo Mortensen, koga pamtimo po ulozi Aragorna u trilogiji Pitera Džeksona «Gospodar prstenova», tumaèi ulogu Frenka Hopkinsa:

«Na mnogim mestima u SAD, a pogotovo širom sveta, generalna slika kauboja je za neke ljude postala nešto negativno. Biti kauboj ili sama reè kauboj asocira na tvrdoglavog pojedinca èiji individualizam zavisi od «spuštanja» drugih ljudi. Kauboji koje sam upoznao i voleo i uèio od njih, nisu takvi. Za sve ono o èemu nisu znali ništa, a bilo je zaista mnogo toga, oni bi se radoznalo raspitivali i zato zaslužuju odreðeno poštovanje. Mislim da je to poèetak…»

Prièa u filmu «Hidalgo» obiluje kontroverzom. Koriste se tradicionalni holivudski opisi likova, koji podseæaju na stare negativne stereoptipe o Bliskom istoku. Postoje i mišljenja da Frenk Hopkins i «Hidalgo» nikad nisu ni uèestvovali u arapskoj trci izdržljivosti, a kamoli pobedili. Reditelj filma Džo Džonston odbacuje te tvrdnje na raèun dugogodišnjeg sukoba uzgajivaèa punokrvnih konja, ali ne porièe da je doprineo dramatici filma koristeæi slogan «prema istinitoj prièi», kako stoji u reklami.

«Ja više volim da kažem 'zasnovano na životu…» Èinjenice su da je on bio jahaè raznosaè i da je uèestvovao u trkama izdržljivosti, da je pozvan u Saudijsku Arabiju, gde je na kraju i pobedio. To niko ne spori. Mi smo izmislili neke druge elemente prièe kako bi ona bila interesantnija, jer nijednog trenutka nismo želeli da napravimo dokumentarac o životu tog èoveka»

Pored Viga Mortensena u filmu se pojavljuje Omar Šarif, kao beduinski šeik koji je pozvao Hopkinsa i «Hidalga» da se takmièe, kao i Britanka Zuleika Robinson, koja tumaèi ulogu njegove mlade i veoma lepe æerke Džazire. Ona se u filmu bori protiv naèina na koji su žene u to vreme, i na tom prostoru tretirane. U filmu Džazira i Frenk Hopkins veoma dobro saraðuju i uzajamno se pomažu. Film «Hidalgo» je sniman u Maroku, na mnogim lokacijama na kojima je i Dejvid Lin snimao èuvenog «Lorensa od Arabije», pre više od 40 godina.

XS
SM
MD
LG