Linkovi

Jevrejska muzika u Americi - 2004-03-12


Prelaz izmedju 19. i 20. veka doneo je mnogo toga novog. Tehnologija je bila u usponu. Automobili su sa ulica potiskivali zaprege. Konjske tramvaje zamenjivali su elektrièni. Telegraf, telefon i radio, osvajali su svet. Jevrejski doseljenici u Njujorku, mahom su bili izbeglice iz Rusije, Ukrajine, Rumunije i baltièkih zemalja. Prilagodjavanje na novu sredinu nije im bilo lako. Kao mnogim drugim doseljenicima, muzika iz rodnog kraja pomagala im je da izdrže.

1926. godine, na takozvanoj donjoj istoènoj strani Menhetna stojao je hotel Libi, koji je usluživao pretežno jevrejsku klijentelu. Iz jedne od njegovih soba prvi put se èuo glas spikera na jidišu. U roku od nekoliko meseci, po èitavom Njujorku i okolini niklo je nekoliko jevrejskih radio stanica sa dometom od svega nekoliko gradskih blokova. Program se sastojao od reklama, vesti iz jevrejske zajednice i naravno klezmer muzike, koja je pod uticajem tada popularnog džeza poèela da doživljava promene.

Medjutim, Amerika nije baš ludovala za klezmer muzikom. Tokom i odmah posle Drugog svetskog rata zemlju je zahvatila nova ludost zvana sving. U prepunim salama za ples parovi su se vrteli u besomuènom novom ritmu izvodjenom na pretežno duvaèkim instrumentima. Mladji amerièki Jevreji brzo su se prilagodili novom zvuku i poèeli da snimaju sving melodije.

Zlatno doba jidiš radija trajalo je od 1930-tih do 1950-tih. U tom razdoblju pojavio se veliki broj muzièara medju amerièkim Jevrejima. Medju najpopularnije ubrajaju se sestre Bagelman - Mirna i Kler - koje su èak nastupile u èuvenoj televizijskoj emisiji Šou Eda Salivena.

Sa poèetkom drugog svetskog rata broj Jevreja koji su dolazili u Sjedinjene Države poèeo je da opada. Nove generacije amerièkih Jevreja sve manje su govorile jidiš, sving je poèeo da ustupa mesto roku i jevrejske radio stanice gasile su se jedna za drugom. Klezmer muzika i danas opstaje, ali uglavnom na marginama glavnih muzièkih tokova.

XS
SM
MD
LG