Linkovi

Žerar Latorti  novi premijer Vlade Haitija - 2004-03-12


Savet sastavljen od uglednih Haiæana je izabrao Žerara Latortija za novog premijera Vlade Haitija. Latorti je ekonomista, koji je svojevremeno radio u Ujedinjenim nacijama, a 1988. je bio ministar inostranih poslova - kada je vojska zbacila haiæansku civilnu vladu. Latorti æe se pridružiti Bonifasu Aleksandru, vršiocu dužnosti predsednika Haitija, sa kojim æe formirati vladu koja æe zameniti onu na èijem je èelu bio predsednik Žan-Bertran Aristid. Aristid je otišao u egzil u Centralnu Afrièku Republiku u trenutku kada su se naoružani pobunjenici približavali haiæanskoj prestonici Portoprensu. Prema opštem shvatanju, Aristid nije uspeo da vlada demokratski, pribegavao je nasilju nad politièkim protivnicima i bio odgovoran za nameštanje parlamentarnih izbora 2000, što je izazvalo ogorèenost mnogih Haiæana. Vojnici iz Kanade, Francuske, Èilea i Sjedinjenih Država, sada održavaju red na Haitiju. Pomoænik amerièkog državnog sekretara, Rodžer Norijega, ukazao je da “vladavina zakona mora da se održi” i da “odgovorni za zloèine i zlostavljanje moraju da budu kažnjeni”, naglasivši da ne sme da se “dozvoli da prevagnuu bande i probisveti”. Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, ukazao je da bi u tome mogao da uèestvuje veæi broj zemalja.

“Veæ radimo na uspostavljanju snaga za koje se nadamo da æe doæi u roku od 90 dana. To su naravno multinacionalne snage s ovlašæenjem Ujedinjenih nacija, koje mi predvodimo”.

Predsednik Buš traži da se na Haitiju “raskine sa prošlošæu”. Taj raskid neæe doæi u obliku vladavine nekog tiranina. Haiæanski narod “zaslužuje voðe koje zavreðuju njegovo poverenje i poštovanje, koje su za opšte dobro, a ne liènu korist”, rekao je pomoænik državnog sekretara Norijega. Novoimenovani premijer Latorti je “neko ko ima viziju i neko ko može sve da ujedini”, ukazuje èlanica haiæanskog Saveta, Ane Mari Isa. Pomoænik državnog sekretara Rodžer Norijega istièe da Sjedinjene Države i ostali mogu da pomognu, ali da “dugoroèno razvijanje demokratije na Haitiju zavisi od samih Haiæana”.

XS
SM
MD
LG