Linkovi

Severnokorejskog programa za razvoj nuklearnog oružja - 2004-03-11


Sjedinjene Države, zajedno sa Kinom, Japanom, Južnom Korejom i Rusijom, razraðuju plan za zatvaranje severnokorejskog programa za razvoj nuklearnog oružja. Nedavno je održan još jedan krug šestostranih razgovora o tom problemu. Prilikom boravka u Vašingtonu, južnokorejski ministar inostranih poslova Ban Ki-Mun, izjavio je da je postignut odreðen napredak.

“Što se tièe severnokorejskih nuklearnih pitanja, delimo mišljenje da smo u drugom krugu šestostranih razgovora postigli uopšteno uzev pozitivan rezultat, u smislu da smo usvojili prvi zajednièki dokument u obliku saopštenja predsedavajuæeg. Što je još važnije, dogovorili smo se da nastavimo proces dijaloga usvajanjem mesta i vremena treæeg kruga šestostranih razgovora i takoðe smo se dogovorili da uspostavimo radne grupe”.

Amerièki državni sekretar Kolin Pauel, izjavio je da æe Sjedinjene Države strpljivo nastaviti svoju politiku neširenja nuklearnog oružja na Korejskom poluostrvu.

“Nadamo se da æe Severna Koreja tokom vremena zakljuèiti da æe i zemlji i narodu biti bolje da rade sa nama na rešenju ovog problema, da bismo mogli da poènemo da pružamo Severnoj Koreji pomoæ u skladu sa njenim veoma velikim potrebama u pogledu energije i drugih neophodnih stvari”, objasnio je Pauel, ukazavši da je moguæe pronaæi diplomatsko rešenje.

“Ne želimo bilo kakav konflikt sa Severnom Korejom. Rekao bih da smo to više puta jasno rekli u svim šestostranim razgovorima u kojima smo uèestvovali i u drugim prilikama”.

Pet od šest uèesnika u tim razgovorima - Sjedinjene Države, Kina, Japan, Rusija i Južna Koreja - saglasni su da bi Severna Koreja trebalo da prekine svoje programe razvoja nuklearnog oružja. Pitanje je da li u to može da se ubedi i Severna Koreja?

XS
SM
MD
LG